Skip to main content

creative
Communities

Open Call - Cruinniú na nÓg

13th Jun 2020

Age Range
All ages

Venue
Donegal County Library

Address
Donegal Library
Rosemount Lane
Letterkenny
F92 KP90

Cruinniú na nÓg, 13th June 2020, is a nationwide day of celebrating youthful creativity among children and young people aged between 0-18 years. It aims to empower children and young people to develop their creative expression by offering opportunities to attend events locally, free of charge.
Submissions are welcome from creatives, practitioners and organisations. 
The Creative Ireland Team, Donegal will cover the costs of the selected proposals. The aim is to strike a balance between the suggestions from children and innovative proposals whilst providing variety in terms of cultural & creative experience, age groups and locations.

Is lá náisiúnta é Cruinniú na nÓg, 13 Meitheamh 2020, chun ceiliúradh a dhéanamh ar chruthaitheacht óige i measc páistí agus daoine óga idir 0-18 mbliana d'aois. Tá sé mar aidhm aige páistí agus daoine óga a chumasú chun léiriú cruthaitheach a fhorbairt trí dheiseanna a thairiscint chun freastal ar imeachtaí go háitiúil, saor in aisce.
Fáiltítear roimh iarratais ó dhaoine cruthaitheacha, ó chleachtóirí agus ó eagraíochtaí agus déanfar iad a mheas ar an t-eolas a sholáthraítear.
Clúdóidh foireann Éire Ildánach, Dún na nGall  costais na dtograí roghnaithe. Is é an aidhm cothromaíocht a bhaint amach idir na moltaí ó pháistí agus moltaí nuálacha agus éagsúlacht a sholáthar ag an am céanna ó thaobh taithí chruthaitheach chultúrtha, aoisghrúpaí agus suíomhanna.

Please note that the details of events listed above are provided by the relevant Local Authorities.

news
letter

Sign up to our newsletter to stay up to date with the latest news and events at Creative Ireland