Image of books

Cultúr, comhrá agus craic

16 November 2018
3 nóim á léamh

Tá deis agat go fóill feabhas a chur ar do chúpla focal agus Bliain na Gaeilge, bliain cheiliúrtha ár dteanga náisiúnta, ag teacht chun deiridh. Bí páirteach sa chraic agus tú ag cur feabhais ar do líofacht!

De réir mar a thagann deireadh le 2018, tá deireadh ag teacht chomh maith le tionscnaimh, gníomhaíochtaí agus ócáidí Bhliain na Gaeilge 2018. Rinneadh comóradh i mbliana ar chothrom 125 bliain d’athbheochan stairiúil na Gaeilge agus rinne comóradh bliana Chonradh na Gaeilge ceiliúradh ar ár dteanga uathúil le himeachtaí cruthaitheacha, ealaíne agus pobail.

Ach níl sí thart go fóill! Tá go leor bealaí ann chun idirghníomhú agus a bheith páirteach leis an nGaeilge trí thionscnaimh bheoga atá ag tarlú ar fud Phobail Chruthaitheacha na tíre, in 2018 agus níos faide anonn.

I nGuaire, tá ceardlanna ceoil, amhránaíochta agus damhsa ar bun in iarracht an teanga agus an cultúr dúchais a chur chun cinn tuilleadh i measc daoine óga. Arna éascú ag Tuaisceart Loch Garman, áiríonn na ceardlanna teagasc in uirlisí ceoil cosúil leis an bhfidil, an chláirseach agus an fheadóg stáin, chomh maith le hamhránaíocht ar an sean nós.

Tá ceol ar na bacáin i gCluainín chomh maith, áit a mbeidh Cathy Jordon, amhránaí leis an ngrúpa ceoil cáiliúil Dervish, i gcomhair le Glór Cluainín chun iniúchadh agus aistriúchán a dhéanamh ar cheol agus filíocht faoi anáil Liatroma. Tá sé d’aidhm ag an tionscnamh Comhrá, Ceol’s Craic cabhrú le rannpháirtithe áitiúla an stór speisialta seo a chóiriú agus a thabhairt chun foirfeachta ionas gur féidir leo aithris a dhéanamh air ag imeachtaí pobail amach anseo.

Rinneadh comóradh in 2018 ar chothrom 125 bliain d’athbheochan stairiúil na Gaeilge agus rinne comóradh bliana Chonradh na Gaeilge ceiliúradh ar ár dteanga uathúil le himeachtaí cruthaitheacha, ealaíne agus pobail.

I nDroim Dhá Thiar, nascfar ealaín, scéalaíocht agus oidhreacht le hobair an-spéisiúil an ealaíontóra Laura McMorrow. Le Scéalta Oidhreachta Dhroim Dhá Thiar cruthaíonn McMorrow - trí shraith ceardlann - amharclann shoghluaiste agus cártaí scéalaíochta kamishibai Seapánacha, rud a chabhraíonn chun scéalta nua-chruthaithe an tionscadail a insint i nGaeilge agus i mBéarla araon.

Beidh an taispeántas speisialta suíomhoiriúnaithe Ar Chúl an Tí ar siúl sa Lár Ionad Gaeilge i Sráidbhaile Thamhlachta. Is é Ciaran Taylor i gcomhair le Gaelphobal Thamhlachta a chruthaigh é agus tugtar an lucht féachana ón tsráid agus tríd an teach, ar thuras fionnachtana a bhaineann le cuimhní cinn, mothúchán agus ár gcultúr coiteann.

Déanann tionscadal cartlainne i nGaeltacht Ráth Chairn cur síos ar 27 teaghlach a d’aistrigh ó Ghaeltacht Chonamara go Co. na i 1935, agus mar a cruthaíodh ceantar Gaeltachta ann ina dhiaidh sin. Ba é sin t-athlonnú oifigiúil daoine is mó riamh sa Stát agus déanfar déantúsáin an imirce a chaomhnú, a chartlannú agus a dhigitiú go luath.

Níl anseo ach cuid de na bealaí ar féidir leat plé leis an nGaeilge ar fud na tíre, agus ní thiocfaidh críoch le tionscnaimh na Gaeilge nuair a bheidh 2018 thart. Coinnigh súil ar ár leathanach Pobail Chruthaitheacha le haghaidh níos mó gníomhaíochtaí i do cheantar.

Faigh tuilleadh eolais faoi Bhliain na Gaeilge ag gaeilge2018.ie