Cavan

An Cabhán

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Is áit mhór é Contae an Chabháin le haghaidh an chultúir agus na cruthaitheachta, áit ina mbraitear cur chuige comhoibritheach atá dírithe ar an bpobal i leith fhorbairt na n-ealaíon agus as ar tháinig daoine cáiliúla ar nós fhile an 18ú haois Cathal Buí Mac Giolla Ghunna.

Le tiomantas an Chabháin, atá ina chuid d’iar-ríocht Ghaelach, d’oidhreacht agus le paisean agus fuinneamh a phobail, cruthaíodh Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta faoi Éire Ildánach a dhéanann forbairt ar oidhreacht shaibhir chultúrtha an Chabháin chun saoránaigh ar gach aois, as gach creideamh agus cúlra a spreagadh i dtreo na cruthaitheachta agus chun a bheith páirteach inti.

Tá ‘Scéalta Dár Talamh’ ar cheann de na buaicphointí atá mar chuid de raon leathan tionscnamh de chuid an Chabháin. San imeacht seo a bheidh ar siúl ar feadh lá amháin i gColáiste Talmhaíochta Bhéal Átha hÉis tugtar le chéile cuid de na healaíontóirí agus ceoltóirí áitiúla is fearr chun meas ar thírdhreacha an chontae a chur in iúl.

Le tiomantas an Chabháin d’oidhreacht agus le paisean agus fuinneamh a phobail, cruthaíodh Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta faoi Éire Ildánach a dhéanann forbairt ar oidhreacht shaibhir chultúrtha an Chabháin.

Tabhair faoi deara gur profa amháin atá sa chéad leagan seo. Déanfar an straitéis a uasdátú go luath.