The only jealousy of Emer

Cathair Bhaile Átha Cliath

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Tá cáil ar Chathair Bhaile Átha Cliath ar fud an domhain as a hoidhreacht chultúrtha, stádas Chathair Litríochta UNESCO agus mar chathair ina bhfuil cruthaitheacht a bhíonn ag éabhlóidiú i gcónaí. Beidh an chathair agus a cuid saoránach níos ceangailte ná riamh cheana mar thoradh ar Phlean Éire Ildánach Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá an cultúr i gcroílár aitheantas agus cháilíocht bheatha Bhaile Átha Cliath, agus tá a láithreacht lárnach do chathair bheoga a dhéanamh atá ina ceann scríbe mealltach do thurasóirí, do chónaitheoirí na cathrach agus dá tionscail chruthaitheacha. 

Dírítear ar aitheantas, chultúr, shaoránacht agus láithreacha oidhreachta in aistear cúig bliana Éire Ildánach agus tá suíomhanna oidhreachta cosúil le Músaem Tionóntáin Bhaile Átha Cliath, Sráid Henrietta agus Mainistir mheánaoiseach Naomh Tomás an Mairtíreach sna Saoirsí, go Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath Hugh Lane, áit a bhfuil Stiúideo Francis Bacon agus gloine dhaite Harry Clarke ag baint tairbhe as straitéis chruthaitheachta na cathrach. 

Tá suíomhanna oidhreachta cosúil le Músaem Tionóntáin Bhaile Átha Cliath, Sráid Henrietta agus Mainistir mheánaoiseach Naomh Tomás an Mairtíreach sna Saoirsí, go Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath Hugh Lane, áit a bhfuil Stiúideo Francis Bacon agus gloine dhaite Harry Clarke ag baint tairbhe as straitéis chruthaitheachta na cathrach.