Big top arts festival at night

Cathair na Gaillimhe

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Cathair na Gaillimhe, nó Cathair na dTreabh, áit don óige, don fhoghlaim, don éagsúlacht agus don chruthaitheacht le fada an lá. Eiseamláir don chultúr in iarthar na hÉireann, fágann a saol ealaíon, cultúir, amharclannaíochta, oidhreachta agus ceoil gur ceann scríbe breá í do gach saghas duine, idir ealaíontóirí, smaointeoirí agus chruthaitheoirí.

Forbraíonn Plean Cultúir agus Cruthaitheachta Éire Ildánach Chathair na Gaillimhe an tairiscint rathúil a rinne sí le déanaí ar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020, ar a hainmniúchán le haghaidh Chathair Scannán UNESCO, gradam Urbanism Great Town, gradam na Bratach Corcra, Micrea-Chathair na Bliana de chuid FDI, Réigiún Gastranamaíochta na hEorpa 2018 agus an European Green Leaf Award 2017 mar an chathair bheag is inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de san Eoraip.

Eiseamláir don chultúr in iarthar na hÉireann, fágann saol ealaíon, cultúir, amharclannaíochta, oidhreachta agus ceoil na Gaillimhe gur ceann scríbe breá í d’ealaíontóirí, do smaointeoirí agus do chruthaitheoirí.

Toisc go bhfuil clár Éire Ildánach dírithe ar an gcreidiúint Type equation here.go spreagann rannpháirtíocht i ngníomhaíocht chultúrtha cruthaitheacht phearsanta agus chomhchoiteann, feictear tairbhe mhór cruthaitheach agus rannpháirtíocht pobail i Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta Chathair na Gaillimhe ag cur go mór leis an gceantar ó thaobh cruthaitheachta agus rannpháirtíochta poiblí de cheana féin.