Children at Jerpoint Abbey

Cill Chainnigh

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Mol ealaíon, ceardaíochta, oidhreachta, deartha, agus cruthaíochta le fada an lá, is cinnte gurbh ionad cultúir a bhí i gCill Chainnigh riamh sa saol. Tiocfaidh tú ar ailtireacht sa chontae a théann chomh fada siar leis an gClochaois agus gníomhaireachtaí cultúrtha náisiúnta ón saol comhaimseartha cosúil leis an gComhairle Oidhreachta agus Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann. Meallann Cill Chainnigh scoth na ndéantóirí, na smaointeoirí agus na n-imreoirí chuig a cathracha agus bailte, agus as sin cruthaítear a lán rudaí breátha, ar ndóigh. Ba as Cill Chainnigh ó dhúchas an t-ailtire James Hoban, ar fearr aithne é as an Teach Bán in Washington D.C., a dhearadh, agus is as an gcontae an t-amhránaí Séamus Moore freisin.

Ó scoth na hoibre deartha i gCeardlanna Kilkenny Design sna 1960idí go dtí nuálaíocht an stiúideo beochana Cartoon Saloon a fuair dhá ainmniúchán i gcomhair Academy Award® agus Ghradaim BAFTA, cinntítear i gCill Chainnigh go bhfanann cultúr, oidhreacht thógtha agus nádúrtha, ealaín, leabharlanna poiblí agus cruthaitheacht an chontae i gcroílár a aitheantais, fhéinleasa agus gheilleagair – anois agus fadó.

Ba as Cill Chainnigh ó dhúchas an t-ailtire James Hoban, ar fearr aithne é as an Teach Bán in Washington D.C., a dhearadh, agus is as an gcontae an t-amhránaí Séamus Moore freisin.

Díríodh i Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta Chill Chainnigh ar an gcreidiúint a bhí i gclár Éire Ildánach go spreagann rannpháirtíocht i ngníomhaíocht chultúrtha cruthaitheacht phearsanta agus choiteann, agus chonacthas raon tionscadal agus tionscnamh ó 2017 a ceapadh chun cumhacht an chultúir agus na rannpháirtíochta sóisialta a léiriú i bhféinleas foriomlán a cuid saoránach.