Mother and two children playing instruments

Contae Chorcaí

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Tá aon deichiú den tír i gContae Chorcaí ag beagnach 7,500 ciliméadar cearnach agus le daonra de bhreis is 417,000 duine, tá oidhreacht chruthaitheach agus chultúrtha éagsúil agus athraitheach inti agus ar ndóigh is oidhreacht shainiúil speisialta í freisin. Is oidhreacht chomhaimseartha ach stairiúil í ag an am céanna, le hoidhreacht thógtha, nádúrtha, seandálaíochta, chultúrtha agus mhuirí dochreidte – mar aon le dhá cheantar Gaeltachta – agus níl aon easpa inspioráide cultúrtha le fáil sa tearmann cruthaitheachta seo.

Tá oidhreacht shaibhir ealaíonta Chontae Chorcaí le feiceáil sa réimse leathan ealaíontóirí agus cruthaitheoirí arb é an contae a mbaile dúchais, idir Sheán Ó Riada agus an Captaen Francis O’Neill agus Elizabeth Bowen, Sheán Ó Ríordáin, William Trevor agus Shéamus Murphy agus daoine nach iad. 

Tarraingíonn Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta Chontae Chorcaí faoi Éire Ildánach ar an teacht aniar agus ar an mianach sin atá ina cuid saoránach le clár a fhorbairt agus a sheachadadh ina bhfeicfear ealaíontóirí agus pobail ag glacadh stiúir ar thionscadail agus ar imeachtaí cultúrtha.

Inniu, feicfidh tú ealaíontóirí, ceoltóirí, scríbhneoirí, scannánóirí agus dearthóirí Chorcaí ag gríosú na nuálaíochta ar fud an chontae ar fad, ó stiúideonna agus gailearaithe Iarthar Chorcaí álainn go dtí sráideanna beoga agus spásanna cruthaitheacha Bhaile an Chollaigh, Charraig Uí Leighin, agus Chathair Chorcaí féin.

Chun é sin a chomóradh, tarraingíonn Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta Chontae Chorcaí faoi Éire Ildánach ar an teacht aniar agus ar an mianach sin atá ina cuid saoránach le clár a fhorbairt agus a sheachadadh ina bhfeicfear ealaíontóirí agus pobail ag glacadh stiúir ar thionscadail agus ar imeachtaí cultúrtha, ag aibhsiú agus ag comóradh chultúr forleathan Chontae Chorcaí trí chéile agus ag cur a hoidhreacht ealaíonta chun cinn agus á caomhnú le haghaidh na nglún amach anseo.