Boy watching tablet device

Dún na nGall

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Contae lán le hoidhreacht cheoil thraidisiúnta é Dún na nGall a bhfuil cáil air ar fud an domhain agus ina bhfuil mórán ealaíon, ceardaíochta agus cultúir; níor stop Dún na nGall riamh ag cothú inspioráide don lear mór ealaíontóirí agus daoine cruthaitheacha sa chontae.

An baile spioradálta don oiread sin ealaíontóirí a bhfuil tionchar acu, ina measc Enya, Mairéad Ní Mhaonaigh agus Altan, Moya Brennan agus Clannad, go dtí an chéad ghlúin eile d’amhránaithe agus fidléirí na Henry Girls agus Ciarán Ó Maonaigh, tá baint ag Dún na nGall le fada fíorach an lá le cúrsaí ceoil, amharc-ealaíon agus ceardaíochta comhaimseartha. Ceann scríbe mealltach a bhí sa chontae riamh d’ealaíontóirí agus do dhéantóirí, agus an tírdhreach féin go minic mar inspioráid acu.

Ceann scríbe mealltach a bhí sa chontae riamh d’ealaíontóirí agus do dhéantóirí, agus an tírdhreach féin go minic mar inspioráid acu. 

Léirítear i bPlean Cultúir agus Cruthaitheachta Dhún na nGall faoi Éire Ildánach saibhreas cultúrtha an cheantair agus chuaigh an pobal i ngleic leis agus bhí siad rannpháirteach leis ag gach leibhéal ó cuireadh i bhfeidhm é in 2017.