A woman at the Locis exhibition

Liatroim

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Áit álainn gan mhilleadh, lena mbaineann carachtar gan sárú agus cultúr spreagúil, tá líonra láidir pobal i Liatroim atá lán le healaíontóirí, scríbhneoirí, aisteoirí, lucht déanta scannán, damhsóirí agus ceoltóirí, agus ina bhfuil ceann de na céatadáin is airde fostaíochta san earnáil chruthaitheach sa tír.

Tá a mbaile déanta ag lear mór den lucht ealaíon de Liatroim; an taiscéalaí agus an nádúraí Thomas Heazle Parke, an t-iriseoir Paul Williams, an t-aisteoir Patrick McGoohan, an t-aisteoir agus an drámadóir Donal O’Kelly, an t-údar John McGahern, an fuirseoir Katherine Lynch, agus an file ón 19ú haois John McDonald a bhfuil ceangal éigin acu ar fad leis an gcontae, agus an luí atá ag muintir Liatroma le ceol, amharc-ealaín, ceardaíocht agus litríocht, rud a chruthaíonn fobhar cultúrtha a mbíonn réimse de le brath i ngach pobal laistigh dá theorainneacha.

Tá a mbaile déanta ag lear mór den lucht ealaíon de Liatroim; an taiscéalaí agus an nádúraí Thomas Heazle Parke, an t-iriseoir Paul Williams, an t-aisteoir Patrick McGoohan, an t-aisteoir agus an drámadóir Donal O’Kelly, an t-údar John McGahern

Cuirtear fréamhacha ealaíonta, cultúrtha agus cruthaitheacha Liatroma chun tosaigh ina Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta faoi Éire Ildánach. Idir 2018 agus 2022, beidh muintir na háite agus cuairteoirí chuig an gcontae ag tnúth le Féile Leabhar Leanaí Wild Words, Tionscadal Damhsa Liatroma, agus Féile Litríochta Iron Mountain, agus gan iontu sin ach blaiseadh de chuid de na himeachtaí eisceachtúla a bheartaítear chun comóradh a dhéanamh ar aitheantas cruthaitheach spleodrach Liatroma.