Young boy playing

Loch Garman

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Tá stair Loch Garman lán le Lochlannaigh, Normannaigh agus reibiliúnaigh na Poblachta – léiríonn spiorad beoga an chontae chomhaimseartha a oidhreacht shaibhir chultúrtha.

Sa lá atá inniu ann tá aithne ar chontae grianmhar an oirdheiscirt mar gheall ar Fhéile Cheoldrámaíochta Loch Garman atá cáiliúil ar fud an domhain agus údair a bhfuil moladh faighte acu ó léirmheastóirí, lena n-áirítear John Banville agus Colm Tóibín. Baineann pobal cruthaitheach Loch Gorman leas as gach deis chun saothair den scoth a léiriú agus bíonn siad ar bís i gcónaí le tabhairt faoin gcéad dúshlán eile.

Dírítear i gclár cúig bliana Éire Ildánach ar aitheantas, cultúr agus saoránacht. Tosaíodh aistear Loch Gorman ar iniúchadh a dhéanamh ar na téamaí sin – a bhfuil an-ghean ag muintir an chontae orthu cheana féin – lena phleananna in 2017.

Baineann pobal cruthaitheach Loch Gorman leas as gach deis chun saothair den scoth a léiriú agus bíonn siad ar bís i gcónaí le tabhairt faoin gcéad dúshlán eile.

Cuireann Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta an chontae go mór le buaicphointí cultúrtha reatha Loch Garman, lena n-áirítear Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman a bhfuil clú uirthi cheana féin, Féile Imeallach Ealaíon Loch Garman a bhfuil rochtain oscailte uirthi, cúrsaí bunscoile 15 seachtaine na nEalaíon Beo agus an clár uilechuimsitheach Cumas Ealaíon (Ability Arts) do dhaoine faoi mhíchumas meabhairshláinte, céadfach nó intleachta.

Is é seo an chéad eagrán de Phlean Cultúir agus Cruthaitheachta an Údaráis Áitiúil agus d’fhéadfadh sé athrú.