Young girl standing beside painting

An Longfort

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Seo contae a bhfuil cáil na miotaseolaíochta Éireannaí air, an áit ar tharla an finscéal Tochmarc Étaíne, láithreacha aoibhinn oidhreachta an chontae cosúil le mainistir Chistéirseach Mhainistir Shruthla, agus a oidhreacht shaibhir liteartha i ngeall ar scríbhneoirí mar Oliver Goldsmith agus Maria Edgeworth. Cuirtear cultúr agus cruthaitheacht i gcroílár shaol an phobail spleodraigh i Straitéis Chruthaitheachta agus Chultúir an Longfoirt faoi Éire Ildánach.

Tá clár Éire Ildánach dírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta, agus cuireadh tús le ról an Longfoirt i dturas cúig bliana an tionscnaimh le liosta ollmhór pleananna in 2017. 

Is cinnte go gcuirfidh plean Éire Ildánach an Longfoirt an cultúr agus an chruthaitheacht chun tosaigh agus i gcroílár shaol a phobail spleodraigh.

Feabhsóidh Straitéis Chruthaitheachta agus Chultúir an chontae tionscnaimh reatha mar Fhéile Eolaíochta Edgeworth, Seisiúin Thraidisiúnta an Longfoirt agus an Longford School of Rock, tacaíonn sé le tionscadail ina gcuirfear spiorad cruthaitheachta agus pobail chun cinn ar fud an chontae cosúil leis an Lá Idirnáisiúnta Filíochta, Fleadh Cheoil Chontae an Longfoirt agus féile siúlóide The Táin March; agus cuideoidh sé chun tionscnaimh nua a bhunú cosúil le Féile Liteartha Phádraic Colum, an chéad fhéile ag ceiliúradh duine de na scríbhneoirí is aitheanta sa chontae.

 

Tabhair faoi deara gur profa amháin atá sa chéad leagan seo. Déanfar an straitéis a uasdátú go luath.