Two boys wearing sunglasses


Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Láthair Tháin Bó Cúailnge, an scéal ársa ó luathlitríocht na hÉireann, áit ina raibh líne ghinealais leis an nGaeilge le fada an lá, ba é Ó Méith an áit dheiridh inar labhraíodh Gaeilge i gCúige Laighean, agus contae ina bhfuil traidisiún mórtasach filíochta agus ceoil, i bplean Cultúir agus Cruthaitheachta Éire Ildánach do Lú, cothaítear cultúr, díograis agus neart a phobail do chách.

 ​​​​​

Tá clár Éire Ildánach dírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta, agus cuireadh tús le ról Lú i dturas cúig bliana an tionscnaimh lena chuid pleananna in 2017. Ar ndóigh tá gréasán saibhir ealaíon agus cultúir sa chontae agus tarraingítear aird sa phlean Cultúir agus Cruthaitheachta ar roinnt de na himeachtaí luachmhara agus dearfacha atá beartaithe don bhliain seo agus ina dhiaidh sin. Toisc go bhfuil géarghá le léiriú cultúrtha laistigh de phobail, is bealach tábhachtach é an cothú cultúir agus cruthaitheachta seo i dtreo rannpháirtíocht daoine i bplé poiblí.

 

Ar ndóigh tá gréasán saibhir ealaíon agus cultúir sa chontae agus tarraingítear aird sa phlean Cultúir agus Cruthaitheachta ar roinnt de na himeachtaí luachmhara agus dearfacha atá beartaithe don tréimhse idir 2018 agus 2022.

Cuireadh raon tionscadal agus tionscnamh ar siúl i Lú in 2017, Margadh Ceardaithe Lár an tSamhraidh i nDroichead Átha agus an fhéile bhliantúil cruitireachta An Chúirt Chruitireachta, cónaitheacht amharc-ealaíon agus scoil cheoil nua ag An Táin Arts Centre, Dún Dealgan, agus tionscnaimh agus ceardlanna scéalaíochta ag leabharlanna áitiúla freisin.

 

Tabhair faoi deara gur profa amháin atá sa chéad leagan seo. Déanfar an straitéis a uasdátú go luath.