Egg and Spoon at BAM

An Mhí

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Ó láthair Oidhreachta Domhanda UNESCO Brú na Bóinne a bhfuil cáil air ar fud an domhain, ina bhfuil Sí an Bhrú, Cnóbha agus Dubhadh, go dtí suíomh ársa Ard Rí na hÉireann – Teamhair, gan trácht ar a limistéar beoga Gaeltachta, tá tobar iomadúil cultúrtha agus stairiúil sa Mhí óna bhféadfar inspioráid chultúrtha a fháil. Tá earnáil chultúrtha an chontae i mbarr réime, agus ealaíontóirí as disciplíní éagsúla ag cónaí agus ag obair ann, agus cuireann eagraíochtaí gairmiúla ealaíon, grúpaí amaitéaracha agus grúpaí pobail feabhas ar shaintréith mhór chultúrtha an cheantair trí chéile.

Tá clár Éire Ildánach dírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta, agus cuireadh tús le ról na Mí i dturas cúig bliana an tionscnaimh in 2017 lena pleananna iontacha lena n-áirítear: €100,000 i gcúnamh deontais a thabhairt isteach chun feabhas a chur ar Scéim Deontas do Chomóradh Céad Bliain Francis Ledwidge, an Scéim Deontas Oidhreachta Pobail agus na Gradaim Ealaíon Pobail.

I measc na bpleananna iontacha a bhí ag an gcontae agus ag an bpobal bhí: €100,000 i gcúnamh deontais a thabhairt isteach chun feabhas a chur ar Scéim Deontas do Chomóradh Céad Bliain Francis Ledwidge, an Scéim Deontas Oidhreachta Pobail agus na Gradaim Ealaíon Pobail.