Children and woman

Muineachán

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Contae atá báite in oidhreacht agus i dtionscal saibhir cultúrtha, tá cáil ar Mhuineachán as a cheangal cultúrtha agus cruthaitheach éagsúil. Tugann earnálacha bríomhara ealaíon agus cultúrtha an chontae deiseanna den scoth do gach duine sa phobal a bheith ag foghlaim agus a bheith rannpháirteach sa chruthaitheacht.

Le blianta beaga anuas, de bharr bhunú Líonra Oidhreachta agus Líonra Ealaíon Mhuineacháin bhíothas in ann feasacht phobail níos mó agus rannpháirtíocht sna healaíona, i gcultúr agus in oidhreacht a chruthú agus a fhorbairt. Tugann ócáid taispeána mhíosúil an Líonra Ealaíon an saibhreas iontach de dhaoine cruthaitheacha a bhfuil cónaí orthu sa phobal chun tosaigh idir chumadóirí amhrán, fhilí, ealaíontóirí agus staraithe áitiúla agus go deimhin saineolaithe i meáin dhigiteacha/teicneolaíocht. Tá clár Éire Ildánach dírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta, agus cuireadh tús díograiseach le ról Mhuineacháin i dturas cúig bliana an tionscnaimh lena chuid pleananna leathana in 2017.

Tugann ócáid taispeána mhíosúil an Líonra Ealaíon an saibhreas iontach de dhaoine cruthaitheacha a bhfuil cónaí orthu sa phobal chun tosaigh idir chumadóirí amhrán, fhilí, ealaíontóirí agus staraithe áitiúla agus go deimhin saineolaithe i meáin dhigiteacha/teicneolaíocht. 

Idir a bheith ag feabhsú rannpháirtíochta i bhféilte agus imeachtaí reatha ar nós Fhéile Ealaíon Charraig Mhachaire Rois, Fhéile Scannán Chluain Eois, agus Dheireadh Seachtaine Patrick Kavanagh, agus ag infheistiú i dtionscadail in ionaid chultúrtha an chontae ar nós Iontas Arts Theatre, Tyrone Guthrie Centre agus Clones Arts Studio, coinnítear súil ghéar ar chúrsaí cruthaitheachta i Muineachán.