A Viking re-enactment in Waterford

Port Láirge

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Tá an chathair is sine in Éirinn i bPort Láirge, áit ina bhfuil gleannta abhann glas galánta agus láithreáin seandálaíochta ársa, tá an mianach cruthaitheach fréamhaithe go domhain i stair agus i gcultúr mhuintir Phort Láirge.

Thóg taoisigh chogaidh Lochlannach cathair Phort Láirge os cionn 1,100 bliain ó shin agus is féidir a stair a fheiceáil i gcónaí i sráideanna caola, casta na cathrach. Tá cruthaitheacht an chontae ag lonrú ar an stáitse idirnáisiúnta leis na céadta bliain, a bhuíochas do Waterford Crystal agus a n-earraí gloine a mbíonn an-tóir orthu.

Tá clár Éire Ildánach dírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta, agus cuireadh tús le ról Phort Láirge i dturas cúig bliana an tionscnaimh lena chuid pleananna in 2017.

Tá cruthaitheacht an chontae ag lonrú ar an stáitse idirnáisiúnta leis na céadta bliain, a bhuíochas do Waterford Crystal agus a n-earraí gloine a mbíonn an-tóir orthu.

Tá an contae uile ag baint tairbhe as an Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta a chuireann le tionscadail reatha, féilte agus imeachtaí reatha na cathrach, lena n-áirítear na féilte ceoil Summer in the City agus Artbeat, an comóradh ar na seónna sráide Féile agus Paráid Spraoi, an Imagine Arts Festival – ag cuimsiú Dheireadh Seachtaine Scríbhneoirí Phort Láirge agus Dheireadh Seachtaine Traidisiúnta John Dwyer – agus an fhéile sráide atá dírithe ar an ealaín, Waterford Walls.

Is é seo an chéad eagrán de Phlean Cultúir agus Cruthaitheachta an Údaráis Áitiúil agus d’fhéadfadh sé athrú.