Scene from the magic bookshop

Ros Comáin

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Iarshuíochán Ríthe Chonnacht agus Ard-Ríthe na hÉireann, agus an túsphointe le haghaidh mór-imeacht miotaseolaíochta na hÉireann Táin Bó Cúailgne, is contae é Ros Comáin ina bhfáiltítear agus ina dtugtar ómós do chruthaitheacht an duine ar gach cineál bealach.

De bharr thacaíocht leanúnach na gcaidreamh idir ealaín, rannpháirtíocht agus acmhainní bhí deis ag muintir Ros Comáin iad féin a léiriú ar feadh na gcéadta bliain, agus tá ealaíontóirí, scríbhneoirí, ceoltóirí, damhsóirí agus scéalaithe an chontae in ann na buntáistí a bhaineann leis an gcaighdeán saoil agus leis an bhféinleas a bhaineann leis sin a dheimhniú. Sa lá atá inniu ann, tugann ionaid chultúrtha Ros Comáin, ó Theach Pháirc Bhéal na mBuillí go dtí Ionad Dhubhghlas de hÍde agus Trinity Arts Centre, ardáin riachtanacha chun an chruthaitheacht a chur in iúl, agus tairgeann imeachtaí cosúil le Féile Ealaíon Mhainistir na Búille agus na Comórtais Treabhdóireachta neart deiseanna le haghaidh comhoibriú ealaíonta.

Sa lá atá inniu ann, tugann ionaid chultúrtha Ros Comáin, ó Theach Pháirc Bhéal na mBuillí go dtí Ionad Dhubhghlas de hÍde agus Trinity Arts Centre, ardáin riachtanacha chun an chruthaitheacht a chur in iúl, agus tairgeann imeachtaí cosúil le Féile Ealaíon Mhainistir na Búille agus na Comórtais Treabhdóireachta neart deiseanna le haghaidh comhoibriú ealaíonta.

Mar chuid dá Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta faoi Éire Ildánach, tá sé beartaithe ag Ros Comáin an tiomantas sin don rochtain ar na healaíona a fheabhsú do chách trína chuid tionscadal agus tionscnamh a dhíriú ar chroí-théamaí an aitheantais, an chultúir, agus na saoránachta. Buaicphointe den chlár is ea Comhdháil Dhubhghlas de hÍde, a dhírigh go hiomlán in 2017 ar an gcruthaitheacht agus bhí gnéithe nua i gceist leis chun taithí na rannpháirtithe a fheabhsú.

 

Tabhair faoi deara gur profa amháin atá sa chéad leagan seo. Déanfar an straitéis a uasdátú go luath.