music class

Sligeach

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Ilchultúrtha ach aonraic, ársa ach fadbhreathnaitheach, is maith is dual do Shligeach a stádas mar phríomhchaipiteal cultúrtha iarthuaisceart na hÉireann. Tá oidhreacht shaibhir litearthachta agus chultúrtha an chontae, a théann siar go dtí an chianaois, ina fórsa fuinniúil do mhuintir Shligigh, agus mar thaispeántas iontach do chuairteoirí ó gach cearn den domhan.

Scríobhadh na lámhscríbhinní cáiliúla ón meánaois Leabhar Bhaile an Mhóta, Leabhar Mór Leacáin, agus Leabhar Buí Leacáin i Sligeach, agus tá a oidhreacht litearthachta chomh lárnach sin d'aitheantas an chontae go bhfuil leabhar oscailte leis an gcros Cheilteach agus rós dearg le feiceáil ar shuaitheantas an chontae. ÍDar leis an seanchas go bhfuil an Bhanríon Méabh curtha i dtuama anseo, agus i measc lucht cruthaitheach cáiliúil Shligigh mar a bhí agus mar atá bhí an file agus laureate Nobel William Butler Yeats, na réalta ceoil James Morrison, Westlife agus The Conway Sisters, agus an t-ealaíontóir Jack Butler Yeats.

i measc lucht cruthaitheach cáiliúil Shligigh mar a bhí agus mar atá bhí an file agus laureate Nobel William Butler Yeats, na réalta ceoil James Morrison, Westlife agus The Conway Sisters, agus an t-ealaíontóir Jack Butler Yeats. 

Ó bronnadh Príomhchathair Eorpach na hOibre Deonaí air in 2017, dhírigh obair Shligigh sa chlár Éire Ildánach, ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta, agus leanfar ar aghaidh ag aibhsiú cur chuige eiseamláireach maidir le rochtain chruthaitheach dá saoránaigh ar fad, agus cuideofar chun an oidhreacht shaibhir sin a choinneáil do ghlúnta amach anseo.