Joe Caslin mural

Uíbh Fhailí

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Áit mhór d’fhís agus nuálaíocht Éireannach, tá fréamhacha doimhne ag Uíbh Fhailí i gcúrsaí ealaíon, eolaíochta, staire agus oidhreachta, agus leis na céadta bliain cruthaíodh roinnt de na saothair chruthaitheachta is buaine dár tháinig amach as Éirinn sa chontae seo.

Is in Uíbh Fhailí atá an lonnaíocht mhainistreach Luath-Chríostaí i gCluain Mhic Nóis, Sliabh álainn Bladhma, an Dealbh sna Páirceanna i bhfiántas Loch na Buaraí, agus Caisleán Bhiorra, a bhfuil clú air de bharr Fhathach Bhaile Phearsúin, a bhí ar an teileascóp is mó ar domhan tráth agus an chéad cheann ónar féachadh ar réaltraí bíseacha.

I measc na ndaoine cruthaitheacha a raibh fís acu a tháinig as an gcontae bhí an stiúrthóir as Hollywood Rex Ingram, an fear grinn Neil Delamere, an t-eolaí cáiliúil Mary Ward ón 19ú haois, an t-innealtóir agus an t-aireagóir Bindon Blood Stoney, an té a dhear, i measc rudaí eile, Port agus dugaí Bhaile Átha Cliath; agus comhbhunaitheoir na n-ailtirí aitheanta Grafton Architects (coimeádaithe cáiliúla Biennale na Veinéise, 2018), Yvonne Farrell.

Beidh muintir na háite agus cuairteoirí chuig an gcontae in 2017 ag tnúth leis an iliomad imeachtaí agus gníomhaíochtaí draíochtacha, agus i measc na buaicphointe ar fad beidh Hullabaloo! Féile do Leanaí agus an Fhéile Scannán OFFline i mBiorra.

Tá saintréithe cruthaitheacha agus cultúrtha iontacha ag baint le Contae Uíbh Fhailí, agus is orthu sin a tógadh Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta Éire Ildánach do Chontae Uíbh Fhailí. Bhain muintir na háite agus cuairteoirí chuig an gcontae in 2017 taitneamh as an iliomad imeachtaí agus gníomhaíochtaí draíochtacha, agus i measc na mbuaicphointí ar fad bhí Hullabaloo! Féile do Leanaí agus an Fhéile Scannán OFFline i mBiorra.