Skip to main content
Fernhill ParkGardens, Stepaside - Cruinniú na nÓg, Photo by Peter Cavanagh

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin

Is ceantar ar leith Dún Laoghaire-Ráth an Dúin lena mbaineann bisiúlacht ó thaobh cúrsaí cultúir. Tá de theist ar Chomhairle Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin gur fada infheistíocht á déanamh i gcaipiteal cultúir an limistéir agus le himeacht na mblianta, tá coimisiúnú agus léiriú déanta ag an gComhairle ar fhéilte, ar thaispeántais, ar thréimhsí cónaitheacha, ar thionscadail scoile agus ar chláir maidir le healaín phoiblí ionas go mbrostaítear leis an bhforbairt ar an ealaín go háitiúil agus go gcothaítear í.

Is é atá d'aisling againn maidir le hÉire Ildánach go mbeadh de dheis ag an uile dhuine a chónaíonn sa Chontae a gcuid cruthaitheachta a thapú agus a thabhairt chun cinn chomh mór agus atá iontu. Is dlúthchuid den aisling an rannpháirtíocht agus deis an ealaín agus an chruthaitheacht a thaithí agus a thapú. Meastar buntábhacht freisin, maidir lena leagtar amach faoi Éire Ildánach a thabhairt i gcrích, le ceangal a chothú idir ealaíontóirí, agus daoine eile den lucht cruthaitheachta, agus dreamanna den phobal.

Image ALT text

Cad is Cosán Scéil ann?

Is é Cosán Scéil Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin an chéad uair in Éirinn a chuirfear siúlóid faoin spéir ar fáil lena n-insítear scéal trí leabharlanna poiblí nó trí thionscnaíocht phríobháideach, ag tabhairt na seirbhíse leabharlainne amach faoin aer agus isteach sa réimse poiblí. Is leabhar pictiúr atá sa chosán scéil nó siúlóid scéil a chuirtear ar fáil i bhfoirm taispeántais a bheidh tú ábalta a leanúint ó thús deireadh, agus tú ag siúl le do mhuintir nó le do chairde.

Foireann Cultúir agus Cruthaíochta

Laughing conductor

Catherine Gallagher

Comhordaitheoir Éire Ildánach / Leabharlannaí Contae

Teagmháil

Katy Fitzpatrick

Oifigeach Rannpháirtíochta Phobail Ildánacha

Teagmháil

Therese Langan

Stiúrthóir Seirbhísí

Teagmháil

Deirdre Black

Oifigeach Oidhreachta

Teagmháil

Róisín Cronin

Oifigeach Foirne

Teagmháil

Ger Bourke

Ailtire Sinsearach

Teagmháil

Ciara Jones

Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach, Roinn na Leabharlann

Teagmháil

Sandra Kelly

Oifigeach Phobail Ceantair

Teagmháil

Richard Fitzpatrick

Oifigeach um Ghníomhú Aeráide

Teagmháil

Siobhán Nic Gaoithín

Age-Friendly Programme Manager & Social Inclusion Officer

Teagmháil

Ruairí Ó Dulaing

Senior Parks Superintendent

Teagmháil

Kenneth Redmond

Oifigeach Ealaíon

Teagmháil

Ciara O'Brien

Leabharlannaí Sinsearach

Teagmháil

Rónán Mac Lochlainn

Oifigeach Foirne

Teagmháil

Ár Straitéis

In order to achieve our vision for culture and creativity, we have identified six key priorities that are to be implemented over the timeframe of the Strategy. The process for identifying these Strategic Priorities has been achieved through public consultation and the alignment of objectives in existing culture-related strategies within DLR. ...

• Creative Place Making
• Empowering Creative Communities
• Creativity and Innovation
• Quality of Life and Well-Being
• Partnership and Collaboration
• Awareness Raising

Our ambition for Dún Laoghaire – Rathdown is to enable creativity in all its guises and forms to flourish and grow as an intrinsic part of life of the people, the place and the partnerships that lie at the heart of this Programme.

CI_CCS_G_DLR_Screen_AW.pdf
Íoslódáil

Stay up to date

×