group of children sat watching excitedly

Maidir linne

Clár é Éire Ildánach atá bunaithe ar an gcultúr agus atá leagtha amach chun folláine an duine aonair, an phobail agus an náisiúin a chur chun cinn. Is é an croí-thairiscint go dtiomáineann rannpháirtíocht i ngníomhaíocht chultúrtha cruthaitheacht phearsanta agus cruthaitheacht chnuasaitheach, le himpleachtaí suntasacha d'fholláine agus do ghnóthachan aonair agus sochaíoch.

Na Cúig Cholún den Chlár

Leanaí agus an Óige

Cumas Cruthaitheach gach Linbh agus Duine Óig a Chumasú

Pobail Chruthaitheacha

Cruthaitheacht i ngach Pobal a Chumasú

Tionscail Chruthaitheacha

Éire mar Ionad Sármhaitheasa don Chruthaitheacht

Infheistíochtaí Cultúrtha

Ag Infheistiú inár mBonneagar Cruthaitheach agus Cultúrtha

Cáil Dhomhanda

Náisiún Cruthaitheach agus Cultúrtha