Dublin Castle

31 Plean Áitiúil Cultúir agus Cruthaitheachta seolta ag Caisleán Bhaile Átha Cliath

31 Bealtaine 2017
3 nóim á léamh

Seoladh 31 Plean Cultúir agus Cruthaitheachta Údarás Áitiúil inniu mar chuid den Chlár Éire Ildánach.

D’fhógair an Taoiseach Enda Kenny TD agus an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gnóthaí Réigiúnacha Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, inniu go gcuirfear tús le 31 Plean Cultúir agus Cruthaitheachta Údarás Áitiúil do 2017 ag ócáid speisialta i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, a raibh léiriú ceoil mar chuid de ó Music Generation Cheatharlach, comhar inniúil ceoltóirí óga traidisiúnta Éireannacha.

Is cuid lárnach é forbairt Pleananna Cultúir do gach contae de Philéar 2 den Chlár Éire Ildánach - Bonn a chur faoin gCruthaitheacht i ngach Pobal. Ó bunaíodh Éire Ildánach i mí na Nollag 2016, tá Foireann Chultúir curtha le chéile ag gach Údarás Áitiúil a bhfuil oifigigh ealaíon, oifigigh oidhreachta, leabharlannaithe, coimeádaithe iarsmalainne agus dánlainne mar chuid di, agus iad faoi stiúir comhordaitheoir áitiúil Éire Ildánach.  Tá plean curtha le chéile anois ag gach Foireann dá contae le pobail agus saoránaigh a spreagadh le glacadh lena gcumas cruthaitheach, a bheith rannpháirteach agus iad féin a chumasú

Arsa an Taoiseach Enda Kenny TD ag an ócáid inniu:

“Léirítear sna pleananna seo an raon iontach cruthaitheachta atá mar chuid dár bpobail agus nochtann siad spiorad Éire Ildánach: pobal, cumhachtú áitiúil, rannpháirtíocht agus comhoibriú.  Ní focail ná smaointe teibí iad seo - is nithe riachtanacha iad seo lena dtógfar sochaí níos fearr, agus caighdeán maireachtála níos fearr do chách.

“Ní ealaíontóirí muid uile ach is féidir leis an healaíona cur lenár saol agus é a shaibhriú.  Cuidíonn na healaíona agus an cultúr linn a bheith níos fearr mar dhaoine, agus sochaí agus tír níos fearr a chruthú.  Ag an leibhéal is bunúsaí, is straitéis folláine atá in Éire Ildánach agus trí na Pleananna áitiúla Cultúir seo, tá ár ngréasán Údarás Áitiúil ag cuidiú linn scóip agus tionchar an chláir a leathnú amach go dtí gach pobal sa tír.”

“Ní ealaíontóirí muid uile ach is féidir leis an healaíona cur lenár saol agus é a shaibhriú.  Cuidíonn na healaíona agus an cultúr linn a bheith níos fearr mar dhaoine, agus sochaí agus tír níos fearr a chruthú."

Arsa an tAire Humphreys:


“Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil leis na Foirne Cultúir ar fad sna hÚdaráis Áitiúla a d’oibrigh go crua le míonna beaga anuas le cuidiú linn cuid de na mórmhianta i gclár Éire Ildánach a bhaint amach. Trí Éire Ildánach, teastaíonn uainn córas cruthaitheachta a chruthú i ngach contae sa tír; teastaíonn uainn tuilleadh daoine a fheiceáil ní hamháin ag freastal ar an amharclann nó ar imeacht cultúrtha, ach a bheith rannpháirteach chomh maith. Ar an gcaoi sin, féadfaidh muid pobail níos sásta, níos folláine a thógáil.
 
“Ní féidir rómheas a bheith againn ar chumhacht an chultúir; is féidir leis na healaíona agus le cultúr ár n-aigne a oscailt, beocht a chur inár bpobail agus saol ár bpáistí a shaibhriú. Is gealltanas tábhachtach é forbairt Plean Cultúir mar chuid den Phlean Gnímh d’Fhorbairt Tuaithe, mar creideann muid gur chóir go mbeadh an cultúr mar chuid den fhorbairt i ngach pobal, idir phobail tuaithe, phobail uirbeacha agus phobail a mhaireann idir an dá rud. Tá mé ag tnúth leis na pleananna seo a fheiceáil á gcur i bhfeidhm sna míonna amach romhainn, le Éire Ildánach a fheiceáil i mbun gnímh.”
 
Léigh Plean Cultúir agus Cruthaitheachta d’Údaráis Áitiúil féin anseo