Cast of The Suppliant Woman

An 60ú Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath

25 Meán Fómhair 2017
3 nóim á léamh

Beidh féile seo na cathrach, a aithnítear ar fud an domhain, ar stáitse ón 28 Meán Fómhair.

Tá an fhéile amharclannaíochta is seanbhunaithe san Eoraip, Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath, ag ceiliúradh 60 bliain ar an bhfód i mbliana.

Le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon, Éire Ildánach, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Fáilte Éireann agus líonra ealaíona taibhiúcháin na hEorpa NXTSTP, tá forás tagtha ar an bhféile ón tráth a bunaíodh í ag tús na 1950idí mar imeacht chun turasóirí agus diaspóra na hÉireann thar lear a spreagadh beagán taithí a fháil ar ealaíona na hÉireann, go dtí an stádas atá anois aici mar imeacht riachtanach i ndialann lucht an chultúir.

Beidh an fhéile ar siúl ar feadh 18 lá ón 28 Meán Fómhair go dtí an 15 Deireadh Fómhair ag ionaid mhóra agus bheaga ar fud na cathrach. Cuirfear saothar Éireannach agus idirnáisiúnta ar stáitse, idir shaothar do leanaí agus do dhaoine fásta. Beidh cuid mhór cainteanna, clár forbartha d’ealaíontóirí agus imeachtaí don tionscal ar siúl freisin.

Ceann de bhuaicphointí na bliana seo, cinnte, is ea The Suppliant Woman, a ndúirt The Guardian faoi gur "epic feminist protest song” é. An drámadóir as an nGréig, Aeschylus, a scríobh an dráma 2,500 bliain ó shin. Cuirtear blaiseadh nua-aimseartha ar théacs ársa sa léiriú seo. Sa dráma, leantar scéal 50 ban a theitheann ón bpósadh éigeantais ina dtír dhúchais, a éalaíonn trasna na Meánmhara agus chun tearmann a lorg sa Ghréig. Rud uathúil faoin léiriú seo go mbeidh 50 aisteoir deonach áitiúil ar stáitse in éineacht leis an gcliar ghairmiúil.

Ceann de bhuaicphointí na bliana seo, cinnte, is ea The Suppliant Woman, a ndúirt The Guardian faoi gur "epic feminist protest song” é.

Is ag an bhféile a bheidh an chéad taibhiú áit ar bith ar domhan de Nora leis an scríbhneoir Éireannach a bhfuil ardmheas uirthi, Belinda McKeon, i gcomhar le Annie Ryan. A Doll's House le Henrik Ibsen a spreag an dráma seo. Beidh an leagan stáitse de The Butcher Boy leis an úrscéalaí, Pat McCabe, ar ais 25 bliain i ndiaidh an chéad taibhiú. Léirítear saol agus samhlaíocht róghníomhach an ógánaigh Francie Brady in Frank Pig Says Hello, dráma ina bhféachtar ar an taobh dorcha den saol i mbaile beag tuaithe in Éirinn sna 1960idí.

Is cuid dhílis de thírdhreach cultúrtha na príomhchathrach é Dublin Youth Theatre, a chuirfidh ‘this is a room...’, ar stáitse, léiriú ina scrúdófar na ceachtanna a fhoghlaimítear sna chéad 18 mbliana den saol. Reáchtálfar roinnt drámaí a fhreastalóidh ar lucht féachana óg ag The Ark, ionad cultúir do leanaí, ina measc an dráma aoibhinn If Only Rosa Could Do Magic, á léiriú ag Katja Brita Lindeberg, aisteoir as an Iorua.

Chomh maith le tallann as an tír seo a thaispeáint, cuirfear meascán eicléictiúil seónna idirnáisiúnta i láthair ag Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath, le cuideachtaí as áiteanna chomh fada i gcéin leis an Astráil, na Stáit Aontaithe, an tSeapáin, an Bheilg agus ár gcomharsana trasna na farraige sa Bhreatain Mhór. As an tSeapáin é Her Voice, smaoineamh thar a bheith spéisiúil, arb é saothar Samuel Beckett an bunús cruthaitheachta leis. Makoto Sato stiúrthóir an taibhiúcháin seo gan focal, ina bhfuil cliar den scoth as an tSeapáin. Meascfaidh an stiúrthóir as an mBeilg, Miet Warlop, amharclannaíocht agus ceolchoirm in Fruits of Labor, léiriú sícideileach a tharlaíonn timpeall ar fhoireann drumaí agus a phléann téamaí mar an creideamh, drugaí agus am.

Mar sin, tapaigh an deis roinnt saothar nua físiúil a fheiceáil ag Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath, nó bain sult as leagan nuashamhlaithe de shaothar clasaiceach.

Reáchtálfar Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath ón 28 Meán Fómhair go dtí an 15 Deireadh Fómhair 2017