School children

“Baineann oidhreacht le d’fhéiniúlacht, cad a chiallaíonn tú don domhan seo, agus cé as thú”

26 Deireadh Fómhair 2018
2 nóim á léamh

Tá daltaí ar fud na tíre ag fáil amach faoin áilleacht agus faoin luach a bhaineann lena n-oidhreacht áitiúil i gceardlanna bríomhara, idirghníomhacha faoin scéim Oidhreacht sna Scoileanna.

 

an Chomhairle Oidhreachta ag spreagadh spéis daoine óga ina dtimpeallacht áitiúil faoin scéim fhuinniúil Oidhreacht sna Scoileanna. Faigheann daltaí scoile fud fad na tíre oideachas agus inspioráid ó phainéal na scéime, ar a bhfuil 160 saineolaí a bhfuil saineolas acu thar réimse leathan ábhar ón domhan nádúrtha go dtí an oidhreacht thógtha, agus a ghlacann páirt i bhfoghlaim thraschuraclaim, scéalaíocht, taibhiú agus ceardlanna praiticiúla.

Cabhraíonn an scéim le múinteoirí freisin, trí shamhlaíocht na ndaltaí a mhúscailt agus meas ar a dtimpeallacht áitiúil a thabhairt dóibh, rud a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leis faoi láthair ós rud é gur Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha é 2018. Faoin scéim faigheann múinteoirí uirlisí agus dearcadh nua chomh maith a bheidh siad in ann a úsáid sa seomra ranga.

“Ní mór dúinn breathnú timpeall orainn féin, mar ní gá duit taisteal ar fud an domhain le rudaí iontacha a fheiceáil – os do chomhair a bhíonn sé.”

www.heritageinschools.ie 

Féach ar an bhfíseán gearr thíos le tuilleadh eolais a fháil.

Heritage in Schools