A bee flying

Ceol binn an phailnithe

11 Lúnasa 2017
2 nóim á léamh

Is tábhachtaí anois ná riamh pailneoirí na tíre a chosaint. Is féidir cur chuige cruthaitheach Cho. Laoise agus Cho. Uíbh Fhailí i leith na faidhbe a fheiceáil (agus a chloisteáil) le linn Sheachtain na hOidhreachta.

Ach tá níos mó ná taispeántas álainn i gceist leis seo. Is cuid ríthábhachtach de bhithéagsúlacht na tíre é. Tá 98 speiceas éagsúil de bheacha againn in Éirinn agus bíonn siad ar fad i mbun pailniú sna gairdíní agus ar na barra. Tá siad ríthábhachtach chun an t-éiceachóras a chothú gan trácht ar an tábhacht atá leo don gheilleagar agus tá na speicis beach beagnach ar fad in Éirinn i mbaol.

Tá Éire Ildánach ag cabhrú le Co. Laoise agus Co. Uíbh Fhailí i lár na tíre agus iad ag iarraidh aird a dhíriú ar an gceist seo ar bhealach cruthaitheach le linn Sheachtain na hOidhreachta, a bheidh ar siúl ar fud na tíre 19-27 Lúnasa

Tá an cumadóir Ian Wilson ag ceapadh píosa a coimisiúnaíodh go speisialta do Chontae Laoise. Tá guthanna áitiúla agus glór na bpailneoirí féin le cloisteáil mar chuid den saothar a raibh áilleacht nádúrtha an chontae mar inspioráid dó. Críochnófar an píosa ina iomláine i mí na Samhna ach cuirfidh Cathal Roche blaiseadh beag de i láthair le linn Sheachtain na hOidhreachta.

Tá 98 speiceas éagsúil de bheacha againn in Éirinn agus bíonn siad ar fad i mbun pailniú sna gairdíní agus ar na barra.

Anuas ar an gceol aoibhinn, beidh roinnt imeachtaí eile ar siúl i gCo. Laoise dóibh siúd ar suim leo na beacha le linn Sheachtain na hOidhreachta. Mar shampla, beidh taispeántas beachaireachta ar siúl i gCúirt Ioma agus Cóisir Pailneoirí Phort Laoise ar siúl i bPáirc na Brataí Glaise.

Is í an bhean mhór cheoil Karen Power a thabharfaidh an dúlra agus an ceol le chéile i gContae Uíbh Fhailí. Tugann a suiteán fuaime a rinneadh le taifid fuaime de phailneoirí Éireannacha agus le ceoltóirí éagsúla deis d’éisteoirí éisteacht go géar leis na créatúir bheaga luachmhara seo.

Beidh roinnt imeachtaí eile ar siúl in Uíbh Fhailí do dhaoine móra a bhfuil a gcroí sa dúlra le linn Sheachtain na hOidhreachta lena n-áirítear imeacht éiceolaíochta ag Loch na Buaraí, caint faoi bhéaloideas a bhaineann le crainn agus plandaí na hÉireann agus siúlóid dúlra, caint agus dráma do pháistí in Mount Briscoe.

Is tionscnamh cúig bliana é Éire Ildánach a cuireadh ar bun chun borradh a chur faoin gcultúr agus faoin gcruthaitheacht ar fud na tíre. Is é seo an chéad bhliain den tionscnamh agus beidh roinnt imeachtaí, clár agus féilte ar siúl i gCo. Laoise agus i gCo. Uíbh Fhailí sna míonna atá amach romhainn.