Crowd

Ceol & Damhsa ag Cruinniú na Cásca

05 Aibreán 2017
4 nóim á léamh

Tá éagsúlacht bhríomhar d’imeachtaí don teaghlach ar fad ag tarlú ar fud na tíre don chéad uair riamh an Luan Cásca seo ag comóradh Chruinniú na Cásca agus gheobhaidh lucht ceoil agus damhsa féirín an-speisialta go deo.

Tá éagsúlacht bhríomhar d’imeachtaí don teaghlach ar fad ag tarlú ar fud na tíre don chéad uair riamh an Luan Cásca seo ag comóradh Chruinniú na Cásca agus gheobhaidh lucht ceoil agus damhsa féirín an-speisialta go deo.

Imeachtaí Damhsa

Cuirfidh Glór, Inis fonn damhsa ar gach duine sa Chlár le ceardlanna chun triail a bhaint as an damhsa mar chuid dá lá spraíúil don teaghlach. I mBaile Átha Cliath, foghlaim sraith úrnua céimeanna damhsa ag Cé Theach an Chustaim áit a bhfeicfidh tú Acadamh Síneach Dhamhsa Éireann ar stáitse le damhsa tíre na Síne nó b’fhéidir gur mhaith leat scannán a fheiceáil ag an gceardlann damhsa Bollywood Beats Dance Workshop i nGairdíní Theach an Chustaim?

Féadfaidh tú teanntóg a chur le do dhamhsa le fuaimeanna breátha dioscó freisin le Danielle Ng . Beidh an damhsóir gairmiúil seo ag tabhairt ceardlainne ar ghluaiseachtaí bunúsacha stíl damhsa spraíúil a raibh tóir air sna 1970í, an ‘waacking’ nó punc.

Ag Cé Theach an Chustaim freisin, gheobhaidh tú blaiseadh den tangó le Tango Fiesta. Is iad na damhsóirí gairmiúla Kristina Chaloir agus Julian Brigatti as an Airgintín a chruthaigh é, beidh an bheirt ar stáitse le tionlacan thar barr ó Oleg Ponomarev ar an veidhlín agus ó Drazen Derek ar an ngiotár. Agus ná caill do sheans a bheith páirteach sa Chéilí Mór áit a mbeidh Banna Céilí Dhartraí agus compántas damhsa Hell For Leather i lár an aonaigh le seiteanna, céilí agus damhsa ar an sean-nós.

Ag Faiche Stiabhna bainfidh tú sult as damhsa traidisiúnta na Laitvia leis an ngrúpa damhsa tíre Karbunkulis, a thug áilleacht agus galántacht an damhsa traidisiúnta seo chomh fada le lucht féachana ar fud na hÉireann le breis is deich mbliana. Nó céard faoi damhsa Filipíneach? Léireoidh Lumad nga Bisaya Ireland agus Damhsóirí Ionad Chearta Imirceach Éireann damhsaí dúchasacha traidisiúnta chun an lá a cheiliúradh freisin. Tá an compántas damhsa Salsa Cubana chun léiriú a thabhairt freisin ag seastán na mbannaí i bhFaiche Stiabhna agus tabharfaidh siad cuireadh don lucht féachana a bheith ina dteannta agus roinnt príomh-chéimeanna Cúbacha a fhoghlaim.

Féach ar léarscáil de chriosanna imeachtaí Bhaile Átha Cliath anseo.

Ag Dunamaise Arts Centre i bPort Laoise beidh roinnt d’imeachtaí Laoise de Chruinniú na Cásca ar bun, lena n-áirítear léirithe speisialta ó Laois Dance Ensemble, Music Generation Laois agus an t-amhránaí-scríbhneoir amhrán clúiteach John Spillane.

I Loch Garman, beidh neart siamsaíochta ar fáil ag Cabaret Chruinniú na Cásca ag an Wexford Arts Centre. Sa léiriú seo don teaghlach go léir beidh meascán bríomhar de cheol na háite, tallann an fhocail labhartha agus neart eile i spiorad an chomórtha cultúir ar an lá.

Imeachtaí Ceoil

I gCathair Chorcaí buail isteach chuig Seisiúin na Laoi ag an teach tábhairne aitheanta An Spailpín Fánach áit a seinnfidh ceoltóirí iomráiteacha ceol traidisiúnta den chéad scoth.

I gCill Airne, i gCiarraí, cuirfidh an t-amhránaí/scríbhneoir amhrán Ger Wolfe faoi dhraíocht thú le ceardlann ceoil do leanaí, agus tabharfaidh an fathach ceol tíre Jimmy Crowley léiriú tráthnóna i dteach scoile Mhucrois. Agus daoine ar maith leo Other Voices, déanfaidh an ceoltóir as an Daingean Áine Ní Chíobháin, a chum an saothar ealaíne aitheanta agus na teilgin don tsraith, coimeádaíocht ar imeacht ealaíne agus ceoil faoi shoilse i gcomhar le scoileanna agus le taibheoirí na háite. Mar chuid de sin beidh sraith ceardlann a mbeidh taispeántas d’íomhánna agus dealbha solais mar chríoch air le léiriú ceoil a rachaidh amach beo ar Luan Cásca.

Féadfaidh muintir Mhainistir Shruthla, an Longfort, an Mainistir Cistéirseach áitiúil ón 12ú haois a fheiceáil faoi shoilse le searmanas soilse speisialta a bheidh ar siúl ag titim na hoíche, agus a mbeidh píosaí ceoil ón ngrúpa córúil Innyside Singers mar chuid de.

Agus beidh timpeallacht ársa na Mainistreach Móire sa ina hionad atmaisféarach, áit a mbeidh léirithe ón mbanna ceol traidisiúnta áitiúil Kern agus ón bhfidléir iomráiteach Gerry O’Connor.

Beidh Baile Átha Cliath beo bríomhar le gach cineál stíl cheoil ar theacht Luan Cásca. Ag Gairdín Theach an Chustaim feicfidh tú an t-aon bhanna mariachi in Éirinn, nó bain sult as Kormac’s Big Band ag Faiche Stiabhna. Níl anseo ach ceann den iliomad cór breá a bheidh le cloisteáil ar an lá, agus ina measc beidh príomhchór idirchultúrtha na hÉireann an Discovery Gospel Choir, agus beidh an fear fuinniúil, Jerry Fish, an grúpa indie sárchumasach We Cut Corners agus The Academic agus dream iomráiteach an trumpa an Booka Brass Band ar stáitse 2FM i Margadh na Feirme.

Ag Caisleán Bhaile Átha Cliath, léireoidh na nuálaithe ceoil a bhfuil cáil orthu ar fud na cruinne Crash Ensemble fuaimdhreacha atmaisféaracha chun tionlacan a thabhairt don amhránaí/scríbhneoir amhrán Adrian Crowley agus é ag léamh óna chuid scríbhneoireachta nua ficsin, The Dead Hotel

Níl anseo ach roinnt de na himeachtaí éagsúla a bheidh ar siúl an 17 Aibreán, tá neart imeachtaí eile á gcur leis an sceideal gach lá mar sin déan cinnte go ngabhfaidh tú chuig Cruinniú na Cásca chun an scéal is déanaí a fháil, eolas faoi imeachtaí nua agus eolas eile a theastóidh uait.

NOD DON EOLACH

Tá na himeachtaí ar fad saor in aisce, cé go bhfuil ticéid ar fáil le haghaidh roinnt acu mar gheall ar spás a bheith teoranta. Is tionscnamh de chuid an Chláir Éire Ildánach é Cruinniú na Cásca leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus tá tacaíocht aige ó RTÉ, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Oifig na nOibreacha Poiblí, Iompar d’Éirinn agus an 31 Údarás Áitiúil.

Beidh na mílte ticéad saor in aisce ar fáil don phobal le haghaidh cainteanna, scannán, ceardlann a bheidh oiriúnach do dhaoine a bhfuil uathachas ag dul dóibh agus ranganna códaithe, ach moltar go láidir duit d’áit a chur in áirithe roimh ré ar líne toisc go bhfuil an spás teoranta.

Féach ar an treoir sláinte agus sábháilteachta lena chinntiú go mbeidh lá spraíúil sábháilte ag gach duine an Cháisc seo.

Le haghaidh liosta iomlán imeachtaí, agus le do thicéid a chur in áirithe saor in aisce, téigh go dtí RTÉ Cruinniú na Cásca ar líne.