Heather Humphreys

Clár SAM de chuid Éire Ildánach agus Chultúr Éireann seolta i Nua-Eabhrac

16 Eanáir 2017
3 nóim á léamh

Chun tús cultúrtha a chur le 2017, sheol Heather Humphreys TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Clár Éire Ildánach i gConsalacht na hÉireann i Nua-Eabhrac Dé hAoine, an 13 Eanáir.

Chun tús cultúrtha a chur le 2017, sheol Heather Humphreys TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Clár Éire Ildánach i gConsalacht na hÉireann i Nua-Eabhrac Dé hAoine, an 13 Eanáir.

Ag an seoladh sna Stáit Aontaithe, dheimhnigh an tAire Humphreys freisin go gcuirfidh a Roinn maoiniú €1 mhilliún ar fáil don Ionad Ealaíon Éireannach i Nua-Eabhrac. Tá foirgneamh nua in Manhattan á fhorbairt faoi láthair ag an Ionad a bheidh ina mhol gníomhach d’ealaíontóirí Éireannacha sa chathair. 

Ina theannta sin, nocht an tAire sonraí spreagúla ar chlár Chultúr Éireann 2017 sna Stáit Aontaithe. Tabharfaidh Cultúr Éireann €1 mhilliún ar an iomlán d’ealaíontóirí Éireannacha chun a saothar a chur ar taispeáint i Meiriceá i mbliana. I measc na n‑ealaíontóirí a gcuirfear maoiniú ar fáil dóibh, áirítear The Gloaming, Téada, Dervish, The Outside Track agus McPeake. Beidh suas le dosaen ceoltóirí nó grúpaí Éireannacha le cloisteáil ag ceann de na hócáidí ceoil is mó le rá, South by Southwest, in Austin Texas i mí an Mhárta, agus beidh saothar físealaíontóirí Éireannacha ar taispeáint ar fud na Stát Aontaithe idir Nua-Eabhrac, Portland agus LA. Reáchtálfar imeachtaí éagsúla san Ionad Ealaíon Éireannach i rith 2017 freisin le tacaíocht ó Chultúr Éireann. 

Ag labhairt di ag an seoladh, dúirt an tAire:

“Ba mhaith liom teachtaireacht láidir a chur amach maidir le huaillmhianta na hÉireann i leith ár n‑earnálacha cruthaitheacha agus maidir leis an bhfís atá againn cabhrú le leanaí agus le pobail a n‑acmhainneacht chruthaitheach a bhaint amach. Tá deis ag Éire ceannaireacht a thabhairt le dea-shampla agus Clár Éire Ildánach á sheoladh againn.

Seolann Clár Éire Ildánach teachtaireacht an-tábhachtach amach go hidirnáisiúnta faoin luach ard a chuireann Éire ar a cultúr agus faoin bplean uaillmhianach atá á leagan amach ag an Rialtas don chruthaitheacht do na cúig bliana amach romhainn.”

I measc lucht freastail an tseolta, agus bhí slua mór díobh ann, bhí Martin Fraser, Ard-Rúnaí Rialtas na hÉireann; an tArd-Chonsal Barbara Jones; an file Paul Muldoon; Susan Feldman as St Anne's Warehouse Nua-Eabhrac; Garry Hynes as Compántas Amharclannaíochta an Druid; Eoin Egan as Pinewood Studios, Ciarán O’Reilly as The Irish Repertory Theatre Nua-Eabhrac; Aidan Connolly agus Pauline Turley ón gClaidheamh Soluis IAC, Nua-Eabhrac; Eoin George Heslin, Margaret Molloy agus Bord an Origin Theatre Company Nua-Eabhrac; Cathaoirleach Chultúr Éireann, Mary McCarthy; Paul Fahy as Féile Ealaíon Idirnáisiúnta na Gaillimhe; Neil Murray as Amharclann na Mainistreach; Richard Wakely as Féile Ealaíon Idirnáisiúnta Bhéal Feirste; agus an file Micheal O’Saidhail.

Thug an giotáraí snagcheoil Éireannach-Meiriceánach David O’Rourke siamsaíocht ag an seoladh, agus sheinn sé leagan álainn de Carrickfergus. Éist leis an amhrán anseo.  

Le linn a cuairte ar na Stáit Aontaithe, chas an tAire Humphreys le Melissa Mark Viverito, Ceannaire Chomhairle Cathrach Nua-Eabhrac, agus le Cácas Éireannach na Comhairle freisin chun buíochas a ghabháil leo as an méid a chuir siad leis na Cuimhneacháin Chéad Bliain i Nua-Eabhrac in 2016.

Gary Hynes

Speaking at the launch the Minister said:

“I want to send a very strong message about Ireland’s ambitions for our creative sectors and our vision to help children and communities to fulfil their creative potential. Ireland has an opportunity to lead by example as we roll out the Creative Ireland programme.

Creative Ireland sends a very important message internationally about how Ireland values its culture and how the Government is setting out an ambitious plan based on creativity for the next five years.”

Among the launch’s many attendees were Martin Fraser, Secretary General to the Irish Government; Consul General Barbara Jones; poet Paul Muldoon; Susan Feldman of St Anne's Warehouse New York; Druid Theatre Company’s Garry Hynes; Eoin Egan from Pinewood Studios, Ciarán O’Reilly of The Irish Repertory Theatre NY; Aidan Connolly and Pauline Turley of the Irish Arts Center NY; Eoin George Heslin, Margaret Molloy and the Board of the Origin Theatre Company NY; Culture Ireland Chair, Mary McCarthy; Paul Fahy of the Galway International Arts Festival; Neil Murray of the Abbey Theatre; Belfast International Arts Festival’s Richard Wakely; and poet Micheal O’Saidhail.

Irish-American jazz guitarist David O'Rourke provided entertainment at the launch, playing a wonderful rendition of Carrickfergus. Listen to the track here.  

During the US visit Minister Humphreys also met with the Speaker of New York City Council, Melissa Mark Viverito and the Irish Caucus of the Council to thank them for their contribution to the Centenary commemorations in New York in 2016.