Crowd

Cruinniú na Cásca: Céard atá ag Tarlú ar Fud na Tíre?

03 Aibreán 2017

Ar Luan Cásca, an 17 Aibreán, beidh an chéad chomóradh riamh de Chruinniú na Cásca ar bun ar fud na tíre. Ag an bhféile mhór nua seo a bheidh saor in aisce, tabharfar cuireadh don phobal ar fud na tíre a bheith páirteach i gcomóradh beoga ar chruthaitheacht agus ar shaol comhaimseartha na hÉireann. Cé gur i mBaile Átha Cliath a bheidh an chuid is mó den fhéile ar siúl, beidh éagsúlacht mhór ag baint leis an gclár imeachtaí ar fud na tíre agus é chomh spéisiúil céanna ó thaobh an chultúir de.

Ar Luan Cásca, an 17 Aibreán, beidh an chéad chomóradh riamh de Chruinniú na Cásca ar bun ar fud na tíre. Ag an bhféile mhór nua seo a bheidh saor in aisce, tabharfar cuireadh don phobal ar fud na tíre a bheith páirteach i gcomóradh beoga ar chruthaitheacht agus ar shaol comhaimseartha na hÉireann. Cé gur i mBaile Átha Cliath a bheidh an chuid is mó den fhéile ar siúl, beidh éagsúlacht mhór ag baint leis an gclár imeachtaí ar fud na tíre agus é chomh spéisiúil céanna ó thaobh an chultúir de.

Níl anseo ach blaiseadh beag de na himeachtaí a bheidh ar siúl ar shráideanna agus i spásanna poiblí na tíre, i gcathracha, i mbailte agus i sráidbhailte ar an lá an-speisialta seo de chomóradh cultúrtha:

Téigh ag spaisteoireacht ar shráideanna Chathair Chorcaí, áit a bhféadfaidh tú do chúpla focal a chleachtadh trí dhul ar thuras siúlóide den stair áitiúil, le caoinchead ó Pharóiste Pheadair, sula stopfaidh tú ar do bhealach chun bualadh isteach chuig an Triskel Arts Centre áit a mbeidh léiriú iarnóin den bheochan Éireannach Song of the Sea. Nó buail leat suas go dtí an struchtúr stairiúil ón 17ú haois, Dún Eilíse áit a bhfaighidh tú radharc aoibhinn ar an gcathair agus turas treoraithe in éineacht leis sin.

Cuirfear tús leis na himeachtaí sa Chlár le Glór, Inis áit a mbeidh clár gníomhaíochtaí cultúrtha don teaghlach ar fad lena n-áirítear leagan de scannán clasaiceach Disney ó 1967, The Jungle Book. a mbeifear in ann canadh leis, mar aon le ceardlanna ceardaíochta agus damhsa chun fonn scléipe a chur ar gach duine.

I nDún na nGall, cuirfear fáilte roimh chuairteoirí ag Caisleán Ghleann Bheatha, daoine a gheobhaidh deis an caisleán, na tailte agus na gairdíní a shiúl agus fiú bualadh le pearsa stairiúla a mbeidh scéalta breátha le hinsint acu.

Sa Daingean, Ciarraí, beidh Lúmina ar siúl, ócáid solais, ealaíne agus cheoil. I gcomhar le Other Voices, bhí scoileanna agus léiritheoirí áitiúla ag comhoibriú le chéile ar thionscadail chruthaitheacha agus ar Luan Cásca beidh taispeántas dá gcomhoibriú le feiceáil le fortheilgin agus dealbha solais mar aon le ceol beo. I dTrá Lí, féadfaidh cuairteoirí chuig Siamsa Tíre sult a bhaint as Beautiful Beasts, taispeántas dealbhóireachta le haghaidh leanaí á chur i láthair ag The Ark, Baile Átha Cliath, agus bainfidh leanaí sult freisin as ceardlanna idirghníomhacha ar uirlisí práis.

Sa Nás, Cill Dara, beidh comóradh traidisiúnta den seanstíl ar bun le Paráid na Cásca, ag a léireofar cruthaitheacht thraschultúrtha an phobail.

Ag Dunamaise Arts Centre i bPort Laoise beidh roinnt d’imeachtaí Laoise de Chruinniú na Cásca ar bun, lena n-áirítear léirithe speisialta ó Laois Dance Ensemble, Music Generation Laois agus an t-amhránaí is scríbhneoir amhrán clúiteach John Spillane, arbh iad pearsa stairiúla Laoise a thug inspioráid don amhrán a chum sé le déanaí 100 Snow White Horses.

Féadfaidh leanaí i gceantar Charraig Álainn Liatroma sult a bhaint as Ceardlanna Fiosrachta ina gcumhdófar ealaín chruthaitheach, earraí leictreonacha agus déanamh uirlisí agus drámaíocht freisin. Beidh ceardlanna amhránaíochta don teaghlach go léir, turais ar an mbaile agus léiriú le Cór na Mílaoise mar chuid den scléip in Ionad Oidhreachta St. George i gCarraig na Siúire.

Tugtar cuireadh do shaoránaigh agus do chuairteoirí ar Luimneach iniúchadh a dhéanamh ar stair agus ar thírdhreach na cathrach agus an chontae trí thurais threoraithe ar Luimneach sa ré Sheoirseach agus sa ré Mheánaoiseach, mar aon le turais ar bhailte Áth Dara agus Chill Mocheallóg sa chontae agus siúlóidí féintreoraithe ar radhairc aoibhinn an chontae.

Féadfaidh muintir Mhainistir Shruthla, an Longfort, an Mainistir Cistéirseach áitiúil ón 12ú haois a fheiceáil faoi shoilse le searmanas soilse speisialta a bheidh ar siúl ag titim na hoíche, agus a mbeidh píosaí ceoil ó cheoltóirí áitiúla mar chuid de. Agus in Ardach, beidh teaghlaigh in ann a scíth a ligean ag tráthnóna scéalaíochta.

Beidh timpeallacht ársa na Mainistreach Móire sa ina hionad atmaisféarach, áit a mbeidh léirithe ón mbanna ceol traidisiúnta áitiúil Kern agus ón bhfidléir iomráiteach Gerry O’Connor. Má bhíonn daoine fiosrach faoi oidhreacht 900 bliain na mainistreach, gheobhaidh siad neart eolais ón seandálaí Geraldine Stout.

Ag Bailiúchán Jackie Clarke i Maigh Eo beidh ‘Bee Creative in Ballina’ á reáchtáil, lá don teaghlach ag a mbeidh ceardlanna, taispeáintí, bia, ceol, comórtais, péinteáil aghaidheanna, tóraíocht uibheacha Cásca agus tuilleadh,  ag comóradh tairbhe agus tábhacht na mbeach fiáin.

Beidh Leabharlann Chluain Eois i Muineachán ag tabhairt spreagadh do dhealbhóirí a bhfuil gealladh fúthu a bheith cruthaitheach agus triail a bhaint as múnlú agus snoíodóireacht. In Uíbh Fhailí, tiocfaidh an ealaín agus an dúlra le chéile ag Páirc Thaiscéalaíochta Loch na Buaraí áit a bhfuil sraith dealbh mórscála breá cruthaithe ag ealaíontóirí agus iad mar chuid de bhailiúchán buan na páirce anois.

Téigh ar shiúlóid cheolmhar i Sligeach le turas treoraithe ar láithreáin oidhreachta an bhaile, agus cloisfidh tú blúiríní de cheol traidisiúnta na hÉireann ar do bhealach. Nó bain sult as lá siamsaíochta, ceoil agus cultúir ag Margadh an Phobail sa Leathros.

Beidh sorcas téatair ar an gclár i nDurlas, Tiobraid Árann, le Siúlóid Sí le caoinchead na cuideachta damhsa aeir clúití Fidget Feet.

Caith súil siar ar an 12ú haois ag Caisleán Bhaile Átha Luain, san Iarmhí, áit a mbeidh saorchead isteach chuig ionad cuairteoirí an struchtúir ársa, turais threoraithe, tóraíocht taisce faisnéise, cluiche ollmhór fichille agus deis bualadh le Coinín na Cásca agus le hEilís i dTír na nIontas freisin.

I Loch Garman, beidh neart siamsaíochta ar fáil ag Cabaret Chruinniú na Cásca ag an Wexford Arts Centre. Sa léiriú seo don teaghlach go léir beidh meascán bríomhar de cheol na háite, tallann an fhocail labhartha agus neart eile i spiorad an chomórtha cultúir ar an lá.

 

Tá neart imeachtaí eile á socrú gach lá, mar sin téigh chuig Cruinniú na Cásca chun teacht ar an scéal is déanaí, ar imeachtaí nua agus ar eolas eile a theastóidh uait.

Féach ar an treoir sláinte agus sábháilteachta lena chinntiú go mbeidh lá spraíúil sábháilte ag gach duine an Cháisc seo.