Child making art

Cruinniú na nÓg: Cad atá ar siúl i gCúige Uladh?

21 Meitheamh 2018
3 nóim á léamh

Fan go bhfeicfidh tú an spraoi iontach a bheidh agat nuair a thosóidh Cruinniú na nÓg ar an 23 Meitheamh.

Níl ach dhá lá fágtha, an bhfuil tú réidh le haghaidh an spleodair chruthaithigh, óigeanta a bhuailfidh an tír le haghaidh an chéad ócáid riamh de Chruinniú na nÓg?

Ar an Satharn beag seo, an 23 Meitheamh beidh an splanc cruthaitheach le brath i ngach contae, cathair, baile agus sráidbhaile le taibhléiriú, códú, téatar, ealaín, ceol, léamha, léirithe, imeachtaí speisialta agus go leor eile, ar an lá saor in aisce seo do chruthaitheacht na n-óg.

Agus tacaíocht acu ó RTÉ agus Údaráis Áitiúla ar fud na tíre, déanfaidh Cruinniú na nÓg ceiliúradh ar leanaí agus daoine óga agus spreagfar iad chun taithí cheart a fháil ar an gcultúr agus ar an gcruthaitheacht ina gceantar áitiúil.

Má tá cónaí ort i gCúige Uladh, seo díreach roinnt gníomhaíochtaí agus imeachtaí áitiúla, saor in aisce ar féidir leat taitneamh a bhaint astu:

I mBaile an Chabháin taispeánfar neart bealaí duit ag an bpreab Ghaeltacht chun do chúpla focal a labhairt. Sa bhaile sin freisin, cuirfidh an Gonzo Youth Theatre a bhfuil bua na hamharclannaíochta acu, ‘Lost and Found’ ar stáitse – scéal taiscéalaíochta, eachtraíochta faoi bheith ag teacht aníos.

An maith leat scéal a insítear go maith? Cuirfidh an scéalaí traidisiúnta iomráiteach Niall de Búrca neart siamsaíochta ar fáil lena chuid scéalta breátha. Cuirfidh Saotharlann Ealaíon Óige an Chabháin ceardlanna i láthair ar gach rud faoin spéir, idir chlódóireacht, amharc-ealaíona agus oragámaí.

Child making art

Spreagtar an tsamhlaíocht i nDún na nGall, le clós súgartha Imagination ar an gClochán Liath. Tugann an córas nuálach seo de bhloic mhóra deis do leanaí agus do thuismitheoirí cibé rud is mian leo a thógáil agus a chruthú, trí shaor-súgradh, óigeanta.

Buail cois air agus bain creathadh as do chorróga le ceardlann damhsa féile spleodrach i Leitir Ceanainn do leanaí idir 10-18. I Leitir Ceanainn freisin, tabhair isteach don am agus do do shruth beoga cruthaitheach le ceardlann mandala clog gréine. Faigh amach conas do chloig ghréine féin a chruthú agus a mhaisiú agus oibrigh i ngrúpaí chun píosaí móra a dhéanamh le taispeáint ar dháta níos déanaí amach anseo.

I nGaoth Dobhair, óstálfaidh Eoghan Mac Ghiolla Bhríghde ceardlann drámaíochta trí Ghaeilge, a oirfeadh go breá dóibh siúd a bhfuil a gcroí agus a n-anam sa teanga agus ar breá leo a bheith i lár an aonaigh freisin.

I Muineachán, bain sult as sár-seóthaispeántas samhraidh de dhaoine óga le haghaidh daoine óga. Beidh an Garage Theatre ag óstáil tráthnóna siamsaíochta de thallann iontach mhuintir na háite agus leanaí aois 13 agus os a chionn ag taispeáint a mbuanna cruthaitheacha trí cheol, drámaí, scríbhneoireacht agus neart eile.

Níl anseo ach blaiseadh beag den mhéid a bheidh ar siúl i gCúige Uladh le haghaidh Chruinniú na nÓg, faigh amach faoi imeachtaí i do cheantar féin agus taispeáin an spraoi atá ar siúl agat ar na meáin shóisialta agus úsáid á baint as an haischlib #MyCruinniu

Gan ach cúpla uair an chloig fágtha go dtosóidh an spraoi, déan cinnte go mbreathnóidh tú ar creative.ireland.ie/cruinniu agus bí linn!