These Rooms by Anu. Photo: Pat Redmond

Cuireann Cultúr Éireann ealaíona na hÉireann i láthair sa Bhreatain

02 February 2018
3 nóim á léamh

Cuirfear saothar na gcéadta ealaíontóir, taibheoir agus cruthaitheoir ar taispeáint i Sasana, in Albain agus sa Bhreatain Bheag mar chuid de GB18: Ealaíona na hÉireann a chur chun cinn sa Bhreatain.

Tá na healaíona agus an chruthaitheacht fite fuaite le gach gné den saol in Éirinn agus mar sin, is deis iontach é an tionscnamh seo de chuid Chultúr Éireann a mhairfidh bliain lena léireofar do mhuintir na Breataine a bhríomhaire agus atá na healaíona in Éirinn. Cuirfear clár ilghnéitheach agus comhaimseartha GB18 i láthair in ionaid, institiúidí agus féilte mór le rá ar fud fad na Breataine, lena n-áirítear Féile Idirnáisiúnta Amharclannaíochta Londan (LIFT), Féilte Dhún Éideann agus Féile Brighton.

Cuimsítear gach réimse ealaíne leis an tionscnamh GB18 lena n-áirítear an ailtireacht, an damhsa, an scannánaíocht agus an litríocht, an ceol, an amharclannaíocht, an cheoldrámaíocht agus na hamharc-ealaíona agus mar sin, cruthaítear deis ar leith d’ealaíontóirí agus do chompántais a oibríonn i ngach réimse ealaíne taispeántas a dhéanamh ar fud na Breataine agus dul i bhfeidhm ar dhaoine nua.

Is cuid den Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta é Cultúr Éireann a bhíonn ag oibriú chun deiseanna idirnáisiúnta a chruthú d’ealaíontóirí as Éirinn agus tugann sé tacaíocht d’ealaíontóirí as Éirinn nuair a fhaigheann siad conarthaí idirnáisiúnta agus iad ag iarraidh barr a réime a bhaint amach.

Beidh daoine ar spéis leo an amharclannaíocht in ann taitneamh a bhaint as léiriúcháin de chuid na hÉireann ar bronnadh duaiseanna orthu lena n-áirítear The Plough and the Stars le hAmharclann na Mainistreach, These Rooms le CoisCéim, Forgotten leis an Fishamble Theatre Company, LOVE+ le Malaprop Theatre agus dhá eagrán ó pheann Beckett All That Fall agus Cascando le Pan Pan.

LOVE+ by Malaprop

Déanfaidh Compántas Náisiúnta Ceoldrámaíochta Éireann a bunaíodh le deireanas léiriú ar The Second Violinist i gcomhar le Landmark Productions, léiriúchán ar tugadh ardmholadh dó, ag an ionad cáiliúil The Barbican Centre i Londain. Cuirfidh scata amharc-ealaíontóirí de chuid na hÉireann, lena n-áirítear Alison Lowry, Sean Lynch, Richard Carr agus Jesse Jones a gcuid saothar ar taispeáint i réimse leathan áiteanna.

Léireofar ceol traidisiúnta na hÉireann go fada fairsing le taispeántais ó leithéidí Kíla, Chomhaltas Ceoltóirí Éireann, the Martin Hayes Quartet, Slow Moving Clouds agus an Atlantic Arc Orchestra le Dónal Lunny agus iad i mbun camchuairteanna sa bhliain 2018. Anuas air sin, cuirfidh Ceoláras Náisiúnta na hÉireann oíche speisialta i láthair sa Barbican ina léireofar amhráin chomhaimseartha a cumadh in Éirinn, mar a rachaidh leithéidí an amhránaí is scríbhneora Lisa Hannigan, Paul Noonan de chuid Bell X1 agus an amhránaí sóil-ealaíne Loah agus tuilleadh nach iad chun stáitse.

Áirítear os cionn 60 tionscadal, taispeántas, camchuairt agus ceolchoirm le clár iomlán GB18 de chuid Chultúr Éireann agus cuireadh tús leis an gclár leis an bhféile cheol tíre Celtic Connections i nGlaschú, mar a raibh aird ar leith ar cheol tíre na hÉireann i mbliana.

Beidh clár fairsing GB18 ar siúl i níos mó ná 40 cathair ar fud na Breataine lena n-áirítear Birmingham, Brighton, Briostó, Caerdydd, Cheltenham, Chester, Dùn Dè, Dún Éideann, Glaschú, St. Helen’s, Ipswich, Learpholl, Londain, Manchain, Paisley, Southampton agus Reading.

Faigh tuilleadh eolais ar GB18 agus féach ar an gclár iomlán ag Cultúr Éireann.