Children being entertained

Cuirfidh an tionscadal ceithre bliana feabhas ar chaighdeán caomhnaithe chomh maith le seirbhísí agus spásanna poiblí na leabharlainne.

12 Iúil 2017
3 nóim á léamh

An bhfuil fonn cruthaitheachta ort? Ar an 15 Iúil, tabharfaidh forlíonadh speisialta de chuid an Irish Times breis is 40 slí chun freagra a thabhairt ar an bhfonn sin.

Tá rogha leathan imeachtaí agus tionscnaimh straitéiseacha ar bun ag Éire Ildánach ar fud na tíre, agus iad ag spreagadh ár meon agus ár n-infheistíochta i gcultúr, folláine agus cruthaitheacht na hÉireann.

Tá pobail ar fud na tíre ag baint sult as infheistiú cruthaitheach méadaithe agus deiseanna sa bhreis de réir  Pleananna Cultúir agus Cruthaitheachta a sheol na hÚdaráis Áitiúla le déanaí.

Tá siad seo le feiceáil in imeachtaí a bhfuil mór-éilimh orthu cheana, chomh maith le cinn úrnua, cosúil le Féile Staire Iarthar Chorcaí, féile tionscnaimh Chontae Chorcaí, féile dírithe ar leabhair páistí i gCathair na Gaillimhe agus tionscnamh ealaíne faoin aer i gCo. Lú.

Ar an 15 Iúil, déanfaidh forlíonadh speisialta de chuid an Irish Times cur síos ar na slite éagsúla ina bhfuil splanc na cruthaitheachta ag forleathnú ar fud na hÉireann.

Ar an 15 Iúil, déanfaidh forlíonadh speisialta de chuid an Irish Times cur síos ar na slite éagsúla ina bhfuil splanc na cruthaitheachta ag forleathnú ar fud na hÉireann. Tá an chruthaitheacht ag éirí níos soiléire inár nuálaithe agus cruthaitheoirí atá ag teacht chun cinn, inár gcáil dhomhanda, ár scoileanna agus pobail áitiúla agus ár gcultúr saibhir atá ag athrú de shíor.

Tabharfaidh an forlíonadh eolas ar imeachtaí agus gníomhartha cruthaitheachta don teaghlach ar fad agus chomh maith leis sin, beidh sé ag díriú ar na healaíontóirí, déantóirí agus cruthaitheoirí óga atá ag teacht chun cinn agus ar cheart bheith ag faire amach dóibh in 2018. An bhfuil fonn ort bheith cruthaitheach thar an samhradh? Tabharfaidh an foilseachán breis is 40 slí chun an fonn sin a bhaint amach thar Iúil, Lúnasa agus níos deireanaí sa bhliain.

Anois agus a Phlean Cultúir agus Cruthaitheachta uathúil féin do 2017 foilsithe ag gach Údarás Áitiúil, is féidir le gach duine ó Chionn Mhálanna go Cairn Uí Néid bealach a aimsiú chun an chruthaitheacht a spreagadh ina gceantar féin.

Tá neart le sult a bhaint astu agus le páirt a ghlacadh iontu, agus más spéis leat na himeachtaí agus na tionscnaimh atá ag tarlú i ngar duit a fhiosrú, breathnaigh ar Phlean Cultúir agus Cruthaitheachta do cheantair féin.