Fingal Cruinniu na Casca Swords Castle

Déanann Cruinniú na nÓg comóradh ar an gcruthaitheacht i leanaí an samhradh seo

04 Aibreán 2018
2 min read

Beidh lá náisiúnta cruthaitheachta do leanaí agus do dhaoine óga, Cruinniú na nÓg ar siúl an 23 Meitheamh 2018.

Tá sé mar aidhm ag Cruinniú na nÓg rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga i gcúrsaí cultúir agus cruthaitheachta a chomóradh agus a spreagadh trí réimse breá taibhithe, códú, téatar, ceardlanna ealaíne agus ceoil, léamha agus scannáin a thaispeánfar, ócáidí speisialta agus neart eile. Beidh na himeachtaí éagsúla seo a bheidh dírithe ar an leanbh saor in aisce agus bunaithe ar ghníomhaíochtaí, agus beidh neart deiseanna ag daoine óga rudaí ‘a dhéanamh’ agus ‘a chruthú’. 

Ag tógáil ar chomh maith is a d’éirigh le himeachtaí Chruinniú na Cásca anuraidh, agus príomhthionscnamh de chuid Phlean Cruthaitheach na nÓg chun an chruthaitheacht i ngach leanbh agus duine óg a chumasú, beidh gach ceann de 31 Údarás Áitiúil na tíre i gceannas ar chlár imeachtaí áitiúla chun deiseanna do leanaí agus do dhaoine óga a thaispeáint agus a roinnt. Beidh leanaí nuabheirthe suas go dtí 18 mbliana déag in ann taithí a fháil ar ghníomhaíochtaí cruthaitheacha ina gcontaetha dúchais.

Cruinniu na nOg girl

"Is lá náisiúnta cruthaitheachta dár leanaí agus dár ndaoine óga é Cruinniú na nÓg. Baineann sé le deis a thabhairt dóibh iad féin a chur in iúl trí chlár gníomhaíochtaí cultúrtha agus cruthaitheacha atá coimeádaithe go speisialta áit ar féidir leo smaointe a roinnt, scileanna nua a fhoghlaim agus spraoi a bheith acu! " – An tAire Madigan TD

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Madigan, TD: "Baineann an Clár Éire Ildánach le gach duine a spreagadh a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí cruthaitheacha agus tá ríméad orm go mbeidh an deis ag leanaí agus ag daoine óga ar fud na tíre é sin a dhéanamh Dé Sathairn an 23 Meitheamh. Is lá náisiúnta cruthaitheachta dár leanaí agus dár ndaoine óga é Cruinniú na nÓg.

Baineann sé le deis a thabhairt dóibh iad féin a chur in iúl trí chlár gníomhaíochtaí cultúrtha agus cruthaitheacha atá coimeádaithe go speisialta áit ar féidir leo smaointe a roinnt, scileanna nua a fhoghlaim agus spraoi a bheith acu!

Mar bhun is barr ag Plean Cruthaitheach na nÓg, ar ceann de 18 ngníomh é Cruinniú na nÓg féin, tá tuairim láidir go gcuirtear ar chumas ár ndaoine óga, trí bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí cultúrtha agus cruthaitheacha, iad féin a fhorbairt go pearsanta agus go gcuidíonn sé chun scileanna a thabhairt dóibh a sheasfaidh leo ar feadh a saoil."

Tionscnamh de chuid an Chláir Éire Ildánach ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta é Cruinniú na nÓg a chuirtear i láthair i gcomhpháirtíocht le RTÉ agus na hÚdaráis Áitiúla. Fógrófar sonraí maidir leis na himeachtaí go luath.