Smithsonian

Deiseanna taighde sna Stáit Aontaithe le Clár Comhaltachta Fulbright-Éire Ildánach

25 Meán Fómhair 2018
2 nóim á léamh

Táthar ag lorg iarratas ó mhic léinn iarchéime ar trí chomhaltacht le Clár Fulbright-Éire Ildánach 2019-2020. Spriocdháta: an 6 Samhain.

Tá deis nach bhfacthas roimhe ann anois pobal gníomhach, ildánach a fhorbairt agus taithí den scoth a fháil ar an taighde i mór-institiúidí na Stát Aontaithe. Déan iarratas ar cheann de na trí chomhaltacht Fulbright-Éire Ildánach 2019-2020 roimh an spriocdháta i Samhain.

Is faoin gClár Éire Ildánach, i gcomhar le Coimisiún Fulbright, atá na comhaltachtaí nuabhunaithe Fullbright-Éire Ildánach á dtairiscint – comhaltachtaí taighde gearrthéarma do mhic léinn iarchéime Éireannacha le trí cinn de na músaeim is mó cáil sna Stáit Aontaithe.

Seo na deiseanna atá ar fáil: Comhaltacht Músaeim Fulbright-Éire Ildánach leis an Exploratorium in San Francisco; Comhaltacht Músaeim Fulbright-Éire Ildánach leis an Harry Ransom Center in Austin; Comhaltacht Músaeim Fulbright-Éire Ildánach leis an Smithsonian in Washington DC.

Chuir an bheirt Chomhalta 2018-2019 tús lena gcuid taighde don chéad téarma seo faoin gclár Comhaltaí Fulbright-Éire Ildánach, faoi choimirce Chlár Fulbright, clár atá ag tacú le taighde chomhoibríoch thrasatlantach le níos mó ná 60 bliain anois.

Níl aon amhras ach go bhfaighidh na Comhaltaí taithí den chéad scoth leis an Exploratorium, agus iad páirteach i gcultúr léinn a chur chun cinn trí thimpeallachtaí nuálacha spreagúla; leis an Harry Ransom Center ag tabhairt léargais ar phróiseas cruthaitheachta scríbhneoirí agus ealaíontóirí nó ag cur chun cinn na litríochta, grianghrafadóireachta, scannáin, ealaín agus tuilleadh nach iad; nó leis an Smithsonian, an músaem ceannródaíoch is mó ar domhan agus é ag scaipeadh eolais a i measc an phobail mhóir a bhuí lena chnuasaigh, a áiseanna agus a shaineolas.

Glacfar le hiarratais ó shaoránaigh Éireannacha agus AE a bhfuil cónaí orthu in Éirinn le trí bliana nó níos mó, taighde iarchéime a dhéanamh le ceann de na trí institiúid sin ar feadh tréimhse idir ceithre mhí agus bliain.

Tá an bheirt Chomhalta don chéad chlár Comhaltaí Fulbright-Éire Ildánach 2018-2019, Sally McHugh agus David Stone i mbun taighde anois, faoi choimirce Chlár Fulbright, clár atá ag tacú le taighde chomhoibríoch thrasatlantach le níos mó ná 60 bliain anois.

Don chlár 2019-2020, táthar ag lorg iarratas atá dírithe ar an nuálaíocht agus ar an gcruthaitheacht agus caithfidh an pobal a bheith rannpháirteach sa taighde chomh maith. Glacfar le hiarratas go dtí an 6 Samhain 2018.

Déan iarratas anseo ar Chomhaltachtaí Fulbright-Éire Ildánach 2019-2020