Yiyun Li, credit John D and Catherine T MacArthur Foundation

Féile Ealaíon Chill Chainnigh I mbéal an phobail

04 Lúnasa 2017
2 nóim á léamh

Beidh smaointeoirí cruthaitheacha iomráiteacha ag teacht chuig Féile Ealaíon Chill Chainnigh chun na ceisteanna is mó atá ann i gcás na hÉireann agus na hEorpa a phlé.

Cén chuma a bheidh ar ár struchtúir chultúir sa todhchaí? Conas atá an réabhlóid ag dul i bhfeidhm ar an Úcráin? An bhfuil teannas ann idir an cultúr traidisiúnta agus an cultúr comhaimseartha in Éirinn?

Sin sampla de na hábhair a phléifear ag Féile Ealaíon Chill Chainnigh i mbliana, agus saineolaithe ag teacht chun  Chathair an Mharmair ó áiteanna éagsúla ar fud an domhain ón 11-20 Lúnasa le haghaidh réimse leathan imeachtaí éagsúla. Tá Éire Ildánach ag dul i gcomhar leis an bhféile i mbliana i dtaca leis an gclár cainteanna éagsúla a thabharfaidh roinnt mhaith ábhair machnaimh dúinn.

Cultúir ag tadhall lena chéile

Pléifidh an staraí agus an criticeoir Catríona Crowe agus na healaíontóirí Colin Dunne agus Martin Hayes an chaoi a dtéann an cultúr traidisiúnta agus an cultúr comhaimseartha i bhfeidhm ar an gcruthaitheacht in Éirinn agus an teannas a bhíonn ann mar gheall ar an dá chultúr.

Yiyun Li

Agus ardmholadh tugtha di as a saothair ficsin, tá Yiyun Li anois ag díriú ar an saol pearsanta. Labhraíonn Cormac Kinsella leis an údar maidir lena beathaisnéis nua Dear Friend, from My Life I Write to You in Your Life.

Tiocfaidh saineolaithe ó áiteanna ar fud an domhain chuig cathair an Mharmair ar an 11-20 Lúnasa le haghaidh réimse leathan imeachtaí.

An Úcráin: Teorainn nua na hEorpa

Déanann na ceoltóirí Mark agus Marichka Marczyk léiriú ar a bhfaca siad sa réabhlóid i gCív in 2014 sa phíosa ceolamharclannaíochta, Counting Sheep, a rinne siad agus déanfar an chéad taibhiú in Éirinn air ag an bhféile i mbliana. Pléifidh siad tionchar na réabhlóide ar an Úcráin sa lá atá inniu ann agus ar thodhchaí na hÚcráine.

Léacht bhliantúil Hubert Butler

Beidh Léacht bhliantúil Hubert Butler á reáchtáil don 10ú bliain i mbliana agus fáilteofar roimh Eva Hoffman, údar an leabhair Lost in Translation, go Cill Chainnigh. Breathnaítear go tuisceanach ar ábhair chasta – amhail an chuimhne, teanga agus cultúr – ina saothar agus sa chaint a thabharfaidh sí uaithi, léireoidh sí an tuiscint ar leith atá aici ar an Eoraip sa lá atá inniu ann.

Anseo agus ansiúd:

Faigh spléachadh ar smaointeoireacht chuid de na hailtirí Éireannacha is mó cáil, agus léargas á thabhairt ag Sheila O’Donnell agus John Tuomey – buaiteoirí duaise Royal Gold Medal in 2015 – ar na tionscadail Eorpacha oideachasúla agus chultúrtha atá ar bun acu sa stiúideo.

Tá Cultúir ag tadhall lena chéile, Anseo agus ansiúd agus an Úcráin: Teorainn nua na hEorpa mar chuid den tsraith Éire agus an Eoraip: Aislingí cruthaitheacha, i gcomhar le Éire Ildánach, tionscnamh cúig bliana chun feasacht ar na healaíona a mhúscailt agus borradh a chur faoi rannpháirtíocht sna healaíona ar fud na tíre.

Sonraítear na tionscadail, na himeachtaí agus na tionscnaimh a bheidh ar siúl ar fud an chontae i mbliana ibPlean Cultúir agus Cruthaitheachta Chill Chainnigh 2017.