Smithsonian

Fógraíonn an tAire Humphreys Comhaltachtaí Iarsmalainne Fulbright

13 Márta 2017
2 nóim á léamh

D’fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys, inniu go gcuirfear $60,000 (thart ar €57,000) ar fáil le go mbunófar comhaltachtaí taighde gearrthéarma do mhic léinn iarchéime na hÉireann i dtrí cinn de na hiarsmalanna is mó le rá sna Stáit Aontaithe.

D’fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys, inniu go gcuirfear $60,000 (thart ar €57,000) ar fáil le go mbunófar comhaltachtaí taighde gearrthéarma do mhic léinn iarchéime na hÉireann i dtrí cinn de na hiarsmalanna is mó le rá sna Stáit Aontaithe. Tá an maoiniú á chur ar fáil faoi Chlár Éire Ildánach i gcomhar le Coimisiún Fulbright.

Mar thoradh ar an bhforbairt spreagúil seo, ar chuir iar-Ambasadóir na Stát Aontaithe in Éirinn Kevin F. O’Malley tús léi, cuirfear $120,000 ar fáil chun dhá chomhaltacht déag a mhaoiniú idir 2018 agus 2022.

Is iad an Smithsonian Institution, an Harry Ransom Center in Austin, Texas agus an Exploratorium in San Francisco na hiarsmalanna atá i gceist. Comhaltachtaí Iarsmalainne Fulbright-Éire Ildánach a thugtar ar na comhaltachtaí agus bronnfaidh an tAire na comhaltachtaí í féin.

Dúirt an tAire Humphreys inniu:

“Tá an-áthas orm an deis iontach seo a fhógairt do mhic léinn iarchéime na hÉireann chun dul i mbun staidéir i dtrí cinn de na hiarsmalanna is mó le rá ar domhan – iarsmalanna atá chun tosaigh i réimsí na heolaíochta, na healaíne agus na ndaonnachtaí.

“Tá an clár comhaltachtaí seo bunaithe ar an bprionsabal go bhfuil an cultúr, an chruthaitheacht, an fiosrú eolaíochta, na healaíona agus caomhnú na hoidhreachta thar a bheith tábhachtach do dhaoine aonair agus don tsochaí. Is príomhghnéithe iad sin uile de chlár cúig bliana Rialtas na hÉireann, Clár Éire Ildánach, a bhfuil mar aidhm leis an cultúr a chur i lár an aonaigh inár saol ar mhaithe le dul chun cinn mhuintir na tíre agus le neartú ár sochaí.

“Tugann bunú Chomhaltachtaí Iarsmalainne Fulbright-Éire Ildánach teachtaireacht fhíorthábhachtach don domhan mór go bhfuil meas ag Éirinn ar a cultúr agus go bhfuil clár uaillmhianach cruthaitheachta á leagan amach ag Rialtas na hÉireann. Gné lárnach de Chlár Éire Ildánach is ea clú na hÉireann timpeall na cruinne a chomhaontú, gréasáin nua iontacha chruthaitheachta a spreagadh, foghlaim ó eiseamláirí idirnáisiúnta, agus breathnú ar conas a thugann tíortha eile tosaíocht do na healaíona agus don chultúr, agus tá lúcháir orm go mbeidh deis ag mic léinn na hÉireann taithí phearsanta a fháil air sin.”

Is comhpháirtíocht dhéthaobhach é Coimisiún Fulbright in Éirinn a dtacaíonn Roinn Stáit Mheiriceá agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha léi. Is é an príomhchlár malairte oideachais idirnáisiúnta é atá á urrú ag Rialtas Mheiriceá. Ceapadh é chun comhthuiscint a mhéadú ach an cumas bunathraithe a bhaineann leis na healaíona, an cultúr, an chruthaitheacht, an fiosrú eolaíochta agus caomhnú na hoidhreachta a chothú trí chomhobair thaighde.

Tugann sé deis do mhic léinn iarchéime teacht tiomnaithe a fháil ar bhailiúcháin taighde atá iomráiteach ar fud an domhain. Lena chois sin, déanann sé doimhneacht, raon agus caighdeán na ngníomhaíochtaí a dhéanann mic léinn Éireannacha sna Stáit Aontaithe a mhéadú, rud a chruthaíonn deiseanna comhoibre idir scoláirí Éireannacha, scoláirí Meiriceánacha agus scoláirí idirnáisiúnta eile.