Two girls laughing

An Ghaeilge á ceiliúradh in 2018

13 Feabhra 2018
3 nóim á léamh

Is é 2018 Bliain na Gaeilge go hoifigiúil, tráth a ndéanfar comóradh ar ár dteanga dhúchais sa bhaile agus thar lear.

Tá sé 125 bliain ó thosaigh athbheochan na Gaeilge, gluaiseacht Chonradh na Gaeilge a spreag labhairt na Gaeilge agus a húsáid i gcúrsaí litríochta, ealaíon agus cultúir, agus tá sé tráthúil anois an Ghaeilge a cheiliúradh agus a chur chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

Gealltar clár imeachtaí agus gníomhaíochtaí cruthaitheacha, ealaíonta agus pobalbhunaithe ar feadh na bliana mar chuid de Bhliain na Gaeilge 2018 agus spreagfaidh siad muid chun ár dteanga speisialta a chomóradh agus a úsáid. Is é an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn pátrún an tionscnaimh, agus tabharfar aitheantas agus déanfar machnamh ar éachtaí na teanga in 2018, agus scalfar solas freisin ar bheocht agus ar úsáid na Gaeilge inár saol nua-aimseartha.

Is deis a bheidh ann machnamh a dhéanamh ar a bhfuil bainte amach ag an nGaeilge ó athbheochan stairiúil na teanga in 1893, agus féadfaidh Bliain na Gaeilge 2018 ról agus dúshláin na Gaeilge sa 21ú haois a chur chun tosaigh sa dioscúrsa poiblí freisin. Tá Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge, ag súil “go dtabharfaidh Bliain na Gaeilge deis iontach dóibh siúd atá líofa agus dóibh siúd a bhfuil cúpla focal acu, nó iad siúd ar spéis leo an Ghaeilge ar fud an domhain mhóir, chun tuilleadh úsáide a bhaint as an teanga.” Toisc gur cuid mhór dár saibhreas cultúrtha agus teangeolaíoch í an Ghaeilge, is é aidhm na bliana an teanga a chur chun cinn, tacú leo siúd atá á húsáid cheana féin agus borradh a chur faoi iomrá agus infheictheacht na teanga.

Toisc gur cuid mhór dár saibhreas cultúrtha agus teangeolaíoch í an Ghaeilge, is é aidhm na bliana an teanga a chur chun cinn, tacú leo siúd atá á húsáid cheana féin agus borradh a chur faoi iomrá agus infheictheacht na teanga.

Déanfaidh coiste atá bunaithe go speisialta maoirsiú ar chlár na bliana seo agus i measc ionadaithe an choiste beidh daoine ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Conradh na Gaeilge, Foras na Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta. Eagrófar flúirse imeachtaí Bhliain na Gaeilge 2018 faoi chúig théama shonracha freisin: Athbheochan na Gaeilge le 125 bliain anuas; cruthaíocht na Gaeilge; beocht na teanga; rannpháirtíocht an phobail agus luach ár nGaeltachtaí.  

Cuimsítear gach rud leis an gclár éagsúil idir phreab-Ghaeltachtaí agus oícheanta sóisialta agus imeachtaí mórscála don phobal cosúil le BEO: Gaelach agus Bródúil – imeacht agus paráid lae an 3 Márta i gCathair Bhaile Átha Cliath – agus Lá le Márta, lá as Gaeilge i bPáirc an Chrócaigh. Beidh sraith seimineáir mhíosúla ar siúl freisin timpeall an domhain, ina bpléifear stair, oidhreacht agus todhchaí athbheochan nua-aimseartha na Gaeilge.

Faigh tuilleadh eolais faoi Bhliain na Gaeilge 2018