Teenagers from Carlow Youth Theatre

Iarratais ar Chomhpháirtíocht Áitiúil Óige Ildánaí ar oscailt anois

27 Iúil 2018
2 nóim á léamh

Tá €300,000 curtha ar fáil chun borradh a chur faoi chomhpháirtíochtaí cruthaitheacha ar leibhéal áitiúil agus pobail.

Tá borradh mór i ndán don chruthaitheacht réigiúnach nuair a bheidh deis ag daoine iarratas a dhéanamh ar Chomhpháirtíocht Áitiúil Óige Ildánaí nua.

Is tionscnamh píolótach é sin faoi Phlean Óige Ildánaí Chlár Éire Ildánach, áit a bhfeicfear acmhainní cultúrtha agus cruthaitheacha ag leathnú na cruthaitheachta ar leibhéal réigiúnach, agus €300,000 ar an iomlán á chur ar fáil chuige. Bunóidh suas le trí Bhord Oideachais agus Oiliúna líonraí a chothaíonn fíor-chomhoibriú agus roinnt faisnéise idir soláthraithe seirbhísí cruthaitheacha don óige go háitiúil. As sin bainfear úsáid níos fearr as acmhainní cleachtais agus tionscnaimh atá ann cheana i réimse na mBord Oideachais agus Oiliúna.

Cuideoidh na Comhpháirtíochtaí nuálacha le pleananna agus líonraí comhoibritheacha chun borradh a chur fúthu i bpobail áitiúla bhríomhara ar fud na tíre. Féadfar na líonraí nuabhunaithe sin a úsáid ansin chun cuidiú le tionscnaimh phobail atá ag teacht chun cinn forbairt a dhéanamh freisin, rud a chuirfidh ar chumas an chultúir agus na cruthaitheachta a bheith chomh háitiúil is a fhéadann siad a bheith.

Beidh smaointe agus tuairimí gach duine óig i limistéir na gComhpháirtíochtaí ar fad fíorthábhachtach go deo. Iarrfar ar gach Comhpháirtíocht rathúil ócáid chomhairliúcháin a chur ar bun chun a chinntiú go bhfaighidh siad deis cainte agus go n-éistfear leo. Is gá dár leanaí agus dár ndaoine óga scileanna criticiúla na cruthaitheachta agus na solúbthachta a fhorbairt i sochaí nua-aimseartha, agus níl i dtreoirthionscadal cosúil leis an gComhpháirtíocht seo ach céim amháin lena chinntiú go mbeidh siad réidh don todhchaí.

Beifear in ann iarratas a dhéanamh ar na Comhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Ildánaí ón 27 Iúil 2018 go dtí a 5 pm, 21 Meán Fómhair 2018.

Is féidir tuilleadh faisnéise agus foirmeacha iarratais a fháil anseo.