Dublin Festival of History

Máistrí an tSaoil atá Caite: Féile Staire Bhaile Átha Cliath

03 Deireadh Fómhair 2017
3 nóim á léamh

Ó Éire mheánaoiseach go Boilséivigh na Rúise, foghlaimeoidh tú fíricí spéisiúla faoi raon ollmhór topaicí i rith Fhéile Staire Bhaile Átha Cliath.

Beidh Féile Staire Bhaile Átha Cliath ar siúl ón 29 Meán Fómhair go dtí an 14 Deireadh Fómhair, agus is é seo an cúigiú bliain ag an bhféile scéalta agus rúin an tsaoil atá caite a nochtadh do lucht féachana na linne seo i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, i dTeach an Ard-Mhéara, i leabharlanna áitiúla agus in go leor ionad eile. Scrúdaigh an saol atá caite le breis is 90 imeacht saor in aisce agus cainteoirí a bhfuil cáil dhomhanda orthu as Éirinn agus níos faide i gcéin.

Is fada an lá leabharlanna Bhaile Átha Cliath ag cosaint go láidir roinnt de na doiciméid agus taifid stairiúla is tábhachtaí sa phríomhchathair, mar aon le háit a chur ar fáil do shaoránaigh cur lena gcuid eolais ar stair áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Mar sin is tráthúil agus is oiriúnach an rud é go bhfuil Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath ag eagrú na sraithe uaillmhianaí bliantúla seo d’imeachtaí, cainteanna, siúlóidí, scannáin, seimineáir agus díospóireachtaí thar ceann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

 

Roghnaigh ó bhreis is 90 imeacht saor in aisce ag Féile Staire Bhaile Átha Cliath, áit a dtiocfaidh tú ar rúin an tsaoil atá caite.

Tá réimse leathan topaicí i bhféile na bliana seo, mar sin beidh rud éigin ann do gach duine ar breá leo an stair.

Bain lán do dhá shúl as airgead Sheoirseach, scrúdaigh Réabhlóid Dheireadh Fómhair 1917 sa Rúis, foghlaim faoi stair iontach Edges Hardware in Marino, foghlaim faoi oidhreacht Iontaobhas Iveagh agus téigh siar i gcomhluadar JFK agus samhradh 1963.

Tá an fhéile chlúiteach seo ag mealladh cainteoirí Éireannacha agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear iar-Ghobharnóir Hong Cong Chris Patten, an staraí Janina Ramirez agus Trevor White ó Mhúsaem Beag Bhaile Átha Cliath.

Agus do pháistí níos óige ar maith leo an stair, tá Dún Richmond ag eagrú lá teaghlaigh do pháistí idir 6-12 bhliain d’aois. Is cinnte go dtarraingeoidh troid claímh, feithiclí seanré agus duaiseanna don éide stairiúil is fearr slua mór ón 11.00 am Dé Sathairn, an 7 Deireadh Fómhair.

Tá Féile Staire Bhaile Átha Cliath ar siúl anois go dtí Dé Sathairn, an 14 Deireadh Fómhair agus tá tacaíocht aici ó Éire Ildánach, Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.