Performance of Catherine Young's dance project

Muintir Chiarraí ag Tabhairt Faoin Damhsa

05 Iúil 2017
2 min read

Tabharfaidh cumhacht an damhsa pobail Chiarraí le chéile a bhuíochas sin do thionscadal an chóiréagrafaí cháiliúil Catherine Young.

A hotbed of music, culture, literature, traditional arts and pure self-expression, County Kerry’s unique vibrancy will be drawn upon this July as acclaimed choreographer and Kerry County Council Dancer in Residence Catherine Young seeks participants for an intriguing new dance project.

Is iarshaothar an tionscadal speisialta seo den tionscadal draíochtach Welcoming The Stranger in 2016, píosa damhsa comhaimseartha a raibh a chuid scéalta bunaithe ar imircigh agus dídeanaithe as Contae Chiarraí. Léiríodh anuraidh é ar bhruacha Thrá na Beannaí i gCiarraí agus fuair sé cuireadh chuig Féile Damhsa Comhaimseartha Ramallah sa Phalaistín.

Tar éis do Catherine cáil ollmhór domhanda a bhaint amach agus í ag obair agus ar camchuairt, is é an sprioc atá aici faoi láthair ná pobail éagsúla Chiarraí a thabhairt le chéile trí bheith ag obair le damhsóirí áitiúla, amaitéaracha agus gairmiúla agus le pobail nua mar theifigh, lucht iarrtha tearmainn agus imircigh chomh maith. “Tá an meascán de náisiúntachtaí ar cheann de spriocanna bunúsacha an tionscadail damhsa mar go dtugann sé deis dúinn go léir aithne beagán níos fearr a chur ar a chéile” a deir Catherine. Bainfidh an tionscadal rince spreagúil idirchultúrtha seo úsáid as fóram cruthaitheach an damhsa agus an cheoil leis na pobail seo a thabhairt le chéile chun iniúchadh a dhéanamh agus léiriú a thabhairt ar an saol i gCiarraí sa lá atá inniu ann.

“Tá an meascán de náisiúntachtaí ar cheann de spriocanna bunúsacha an tionscadail damhsa mar go dtugann sé deis dúinn go léir aithne beagán níos fearr a chur ar a chéile”

Mar chuid de Phlean Cruthaitheach agus Cultúir Éire Ildánach Chiarraí, a sholáthraíonn deiseanna níos fearr d’ealaíontóirí agus do phobail a bheith páirteach i dtionscadail agus imeachtaí cruthaitheacha ealaíona, beidh ceardlann réamhbhlaiste den tionscadal ar siúl ag Amharclann Náisiúnta Tíre na hÉireann, Siamsa Tíre , Trá Lí, an 12 Iúil ag 2pm. Tugtar cuireadh do dhaoine óga 16+ a bhfuil rún acu a bheith ina ndamhsóirí tabhairt faoin bpíosa damhsa a bheidh á léiriú ag Siamsa Tíre ar ag Siamsa Tíre ar Oíche Chultúir , an 22 Meán Fómhair.

Dóibh siúd atá cúthail ach fiosrach, níl aon réamhthaithí ar dhamhsa ag teastáil. Níl ag teastáil ach dearcadh dearfach agus tiomantas do chleachtaí a bheidh ar siúl san amharclann i rith mhí Lúnasa.

An bhfuil tú bunaithe i gCiarraí agus fonn ort tabhairt faoi dhamhsa léiritheach? Déan teagmháil le catherineyoungdance@gmail.com.