Neon sign reading Switch On Culture Night

Oíche Chultúir 2017 ag Caisleán Bhaile Átha Cliath

14 Meán Fómhair 2017
3 nóim á léamh

Beidh roinnt de na himeachtaí is iontaí fós ag tarlú i gCaisleán stairiúil Bhaile Átha Cliath le haghaidh Oíche Chultúir 2017.

Is ócáid iontach a bhíonn san Oíche Chultúir i gcónaí don lucht cruthaitheach, agus beidh an tríú himeacht déag ar siúl Dé hAoine, an 22 Meán Fómhair. Is i gCaisleán Bhaile Átha Cliath a bheidh na príomh-imeachtaí arís i mbliana.

Tá an Oíche Chultúir ag dul ó neart go neart thar na blianta. Ar an Oíche Chultúir gach bliain, osclaítear doirse ionad agus spásanna poiblí ar fud oileán na hÉireann agus cuirtear siamsaíocht shaor in aisce ar fáil do gach duine, is cuma cén aois iad, chun na healaíona, an oidhreacht agus an cultúr a cheiliúradh, agus is cinnte nach mbíonn aon deifir abhaile ar aon duine.

Tá clár inspreagtha, corraitheach agus bríomhar againn le haghaidh 2017 (an clár is mó go dtí seo) agus beidh gach duine an-tógtha leis mar a bhíonn gach bliain.

Á chur i láthair ag RTÉ, i gcomhar leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Éire Ildánach, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Oifig na nOibreacha Poiblí; is i gCaisleán stairiúil Bhaile Átha Cliath a bheidh an comóradh breá ar ár gcultúr beoga.

Laistigh de na tailte seo ón 13ú haois, bíonn ionaid chultúir ag dul thar maoil le ceol, greann, filíocht agus amharclannaíocht den scoth; agus coinneoidh cainteanna, ceardlanna agus craoltaí beo raidió ag imeacht thú chomh maith. Tá fáilte roimh chách idir óg agus aosta.

Cad atá ar siúl?

Ceolchoirm Faoin Spéir | An Clós Cúirte Uachtarach, 7.00 pm-10.00 pm

Feicfidh tú agus cloisfidh tú sárobair raidió sa Chlós Cúirte Uachtarach. Cuirfidh an clár Arena ar RTÉ Raidió a hAon le Sean Rocks ceolchoirm iontach faoin spéir i láthair le haghaidh na hOíche Cultúir. Mar chuid den ócáid spleodrach seo beidh ceol, amharclannaíocht, greann agus filíocht ar bun i gcuideachta Cheolfhoireann chumasach RTÉ. Ní gá áirithintí a dhéanamh.

Cláir Raidió Bheo | An Séipéal Ríoga, amanna le socrú

Bealach iontach féachaint ar chraoladh raidió i mbun gnímh, bí mar chuid den lucht féachana sa stiúideo le haghaidh taifeadadh beo aon uaire de Countrywide ar RTÉ Raidió a hAon. Beidh raon aíonna as gach cearn den tír i láthair, agus bí ag súil go ndéanfar imscrúdú ar ról shaol na tuaithe i gcultúr na hÉireann – roimhe seo agus i láthair na huaire. Ar Sunday Miscellany ar RTÉ Raidió a hAon beidh rogha éagsúil de scríbhneoireacht nua agus de cheol comhlántach á seinm do lucht féachana beo ar an oíche.

Beidh cúrsaí spóirt á bplé freisin agus déanfaidh Marty Morrissey agus roinnt aíonna speisialta machnamh ar ról na gcluichí Gaelacha in Éirinn atá ag athrú.

Cainteanna & Ceardlanna | Faisnéis maidir le hamanna agus áirithintí le teacht

Cuireann an tsraith cainte aitheanta Banter ‘Culture & Me’ i láthair in The Coach House. Cuirtear an cheist faoin mbrí atá leis an gcultúr i do shaol agus an spreagadh a thugann sé do do shaol agus do shaothar; beidh Jim Carroll ag cíoradh na ceiste i gcuideachta réimse breá cainteoirí.

Déanfar freastal cultúir freisin ar theaghlaigh agus ar dhaoine óga tráth a ndéanfaidh Éigse Éireann agus Little Island Books iniúchadh ar Hopscotch in the Sky, leabhar nua dánta do leanaí. Tabharfaidh an file Lucinda Jacob agus an maisitheoir Lauren O’Neill ar aistear taibhsiúil filíochta agus pictiúr thú trí shéasúir na bliana. Beidh an t-amhránaí agus an cumadóir amhrán Enda Reilly agus léitheoirí óga ó chomórtas labhartha filíochta Poetry Aloud ina gcuideachta.

Beidh foireann bhuacach Drama on One RTÉ ann ar an lá freisin le taispeáint dúinn conas dráma raidió a dhéanamh, ag ócáid speisialta a spreagfaidh an tsamhlaíocht i leanaí is cuma cén aois iad.

Níl bealach níos fearr le hiniúchadh a dhéanamh ar thorthaí chultúr sainiúil ár dtíre ná é a dhéanamh taobh istigh de na ballaí is stairiúla sa tír, Oíche Chultúir ag Caisleán Bhaile Átha Cliath a bheidh ar siúl ón 5.00 pm-10.00 pm, Dé hAoine, an 22 Meán Fómhair 2017.

Beidh na ticéid le haghaidh na n-imeachtaí sa Séipéal Ríoga agus The Coach House ar fáil ó Dé hAoine, an 8 Meán Fómhair. Tá níos mó eolais anseo.

Faigh amach cad a bheidh ar bun le haghaidh na hOíche Cultúir ar fud na tíre anseo.