Nuacht

A bee flying

Ceol binn an phailnithe

Is tábhachtaí anois ná riamh pailneoirí na tíre a chosaint. Is féidir cur chuige cruthaitheach Cho. Laoise agus Cho. Uíbh Fhailí i leith na faidhbe a fheiceáil (agus a chloisteáil) le linn Sheachtain na hOidhreachta.