Blue animation projection at Kilkenny Animated

Slua á tharraingt go Cill Chainnigh

08 Bealtaine 2018
3 nóim á léamh

Chuir féile Kilkenny Animated cathair na gcartún faoi chumhdach solais i mí Feabhra le taispeántas scéalaíochta amhairc cuimsitheach.

Child drawing at Kilkenny Animated

Ceiliúradh beoga ar chartúin, ar bheochan agus ar léaráidí, thug sraith taispeántas, cainteanna, taibhithe agus ceardlanna Kilkenny Animated cruthaitheacht agus ceardaíocht nach bhfacthas riamh cheana chun na cathrach i rith an chéad eagrán i mí Feabhra 2018.

Léirigh sceideal Kilkenny Animated go leor de luachanna bunaithe Clár Éire Ildánach chomh maith. Idir rannpháirtíocht bhríoch na n-óg a fhorbairt chun óige na tíre a ghríosú agus a spreagadh; Cill Chainnigh a thaispeáint mar lárionad do shármhaitheas ealaíonta, mar aon leis an gcathair a chur i lár an aonaigh mar áit lárnach ag réaltaí beochana agus tionscail.

Graffiti at Kilkenny Animated

Áiríodh ar chlár iontach na féile os cionn 40 cainteoir idirnáisiúnta agus dúchais ar ar áiríodh príomheagarthóir The Comics Journal agus comhbhunaitheoir Fantagraphics Books Gary Groth, maisitheoir an New Yorker agus beochantóir Dreamworks Carter Goodrich agus an t-ealaíontóir clúiteach as an bhFrainc Tomi Ungerer – an chéad ealaíontóir beo riamh a bhfuil músaem tiomnaithe dó féin agus dá shaothar sa Fhrainc.

Arna óstáil ag stiúideo Cartoon Saloon, a ainmníodh faoi dhó do Ghradam Acadaimh, mhínigh príomhfheidhmeannach an stiúideo atá lonnaithe i gCill Chainnigh Paul Young roinnt den spreagadh taobh thiar d’imeacht mhí Feabhra: “Táimid ag iarraidh daoine a thabhairt chun leithéidí Tomi Ungerer agus Peter de Sève a fheiceáil agus na scéalaithe, cartúnaithe, maisitheoirí agus beochantóirí iontacha seo a chur i láthair níos mó den phobal.”

“Is le haghaidh gach duine an fhéile” a mhínigh Stiúrthóir an Féile Naoise Nunn nuair a rinne sé suimiú ar chomh leathan is atá tarraingt an imeachta agus an méid daoine a bhí i láthair. Faigh blaiseadh d’éiteas uile-aoise na féile agus na rannpháirtithe iontacha duit féin, féach ar fhíseáin na féile a thaispeántar thuas.

Faigh tuilleadh eolais ar Kilkenny Animated