Child looking at camera

Tá an chruthaitheacht gan teorainn ar ais arís! Cruinniú na nÓg, 2019

22 Feabhra 2019
2 nóim á léamh

Cuirfear tús spleodrach leis an dara féile de chuid Chruinniú na nÓg, agus táthar ag súil go mbainfidh aos óg na tíre an-taitneamh as an spraoi agus an spreagadh cruthaitheachta a bheidh ar fáil ar an 15 Meitheamh 2019!

Is tionscnamh an-tarraingteach de chuid Chlár Éire Ildánach, i gcomhpháirt le hÚdaráis Áitiúla agus RTÉ, é Cruinniú na nÓg; féile ina ndéantar rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga i gcúrsaí cultúir agus cruthaitheachta a cheiliúradh agus a spreagadh. Tá na himeachtaí uile saor in aisce agus beidh siad ar siúl ar fud na tíre. Bainfidh intinní óga sult as an réimse breá taibhithe, códaithe, amharclannaíochta, ceardlanna ealaíne agus ceoil, léamh agus scannán a thaispeánfar, i dteannta ócáidí speisialta agus neart eile, a bheidh ar siúl ar an lá speisialta seo. Beidh raon leathan imeachtaí ar siúl ar an lá agus iad uile bunaithe ar ghníomhaíochtaí, agus cuirfear béim ar leith ar dhaoine óga a spreagadh le rudaí a dhéanamh, a thriail agus a chruthú. 

D’éirigh go hiontach le Cruinniú na nÓg in 2018, an chéad uair a reáchtáladh é – tháinig na mílte leanbh agus duine óg de gach uile aois le chéile chun taitneamh a bhaint as níos mó ná 500 imeacht agus gníomhaíocht – agus tá Údaráis Áitiúla ar fud na tíre ag cur a gcuid pleananna le chéile do mhí an Mheithimh cheana féin. An bhfuil tú ag iarraidh a bheith páirteach i do cheantar féin? Tá cleachtóirí cruthaitheachta á lorg ag neart Údaráis Áitiúla faoi láthair le páirt a ghlacadh i bhféile na bliana seo, breathnaigh ar shuíomh gréasán d’Údaráis Áitiúil nó ar leathanaigh na meán sóisialta chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Breathnaigh ar an bhfíseán gairid thíos chun blaiseadh a fháil den mhéid atá le teacht i mbliana!

Cruinniu na nOg 2018_video skin

Is bealach amháin é seo a bhfuilimid ag déanamh beart de réir ár mbriathair chun an chruthaitheacht i ngach leanbh agus duine óg in Éirinn a chumasú. Is deis thar a bheith mealltach é Cruinniú na nÓg dár n-óige fhuinniúil, dhiongbháilte agus dhíograiseach le gníomhaíochtaí cultúrtha agus cruthaitheachta nua a fhiosrú agus bualadh le cairde atá ar aon intinn leo féin agus a smaointe a roinnt lena chéile.

Táthar fós ag fanacht ar an gclár imeachtaí iomlán ach coinnigh súil air seo le haghaidh eolas chun dáta!

Cruinniú na nÓg | 15 Meitheamh 2019