Person writing in pencil

Write Here, Write Now: Tallann óg scríbhneoireachta a aithint

17 Samhain 2017
3 nóim á léamh

Tá an chéad ghlún eile de thallann scríbhneoireachta á lorg sa chomórtas scríbhneoireachta is mó in Éirinn do dhaltaí.

Tá sé láraithe ar théama láidir Social Media: A Writer’s Tale, agus mar chomórtas nua scríbhneoireachta náisiúnta spreagann Write Here, Write Now scoláirí óga chun machnamh a dhéanamh ar thionchar na meán sóisialta atá ag dul i méid.

Le 15 bliana anuas, bhí na meáin shóisialta páirteach in athruithe sochaíocha iontacha agus bhí siad ina gcúis le roinnt daoibh. Le bealaí nua, meandracha le cumarsáid a dhéanamh trí mheáin cosúil le Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram agus tuilleadh nach iad, níor mhothaigh an domhan riamh chomh tapa ná chomh hidirnasctha. Ach tá míbhuntáistí ag baint leis na hardáin ilchumarsáide seo chomh maith, le ‘nuacht bhréagach’ go mór i gceist i dtoghcháin, drochthionchar na bulaíochta ar líne ar dhaoine aonair, agus tionchar ag cultúr na meán sóisialta ar an gcaoi a mairimid.

Cuireann Write Here, Write Now deis iontach ar fáil chun samhlaíocht agus léargas óige na hÉireann a thaispeáint maidir le rud éigin atá ina chuid lárnach dár saol agus go háirithe, meán na glúine níos óige. Cuireann Write Here, Write Now, comhoibriú idir Hot Press agus Éire Ildánach, deis chruthaitheach gan fasach ar fáil do scríbhneoirí óga ar fud na hÉireann.

An Comórtas

Ar cheann de phríomhchuspóirí Chlár Éire Ildánach tá tallann chruthaitheach nua a chothú agus a fhorbairt. In Write Here, Write Now, tá sé mar aidhm ag Hot Press agus Éire Ildánach an tallann scríbhneoireachta nua is fearr a aimsiú.

Le Social Media: A Writer’s Tale, tugtar cuireadh do dhaoine óga a samhlaíocht a úsáid agus scéal a chumadh a bhaineann le – nó ina ndéantar machnamh ar – cineál maith, olc, greannmhar agus áiféiseach an fheiniméin shóisialta agus chultúrtha seo. Tarraingeoidh Write Here, Write Now tallann óg isteach i dtírdhreach cruthaitheach na hÉireann, cuideoidh sé leo a nglórtha a aimsiú – agus ansin déanfaidh sé ceiliúradh orthu siúd a bhfuil tallann speisialta acu.

Ní mór d’iontrálaithe, in 500 focal ar a mhéad, a bhfís a chur ar pháipéar, domhan ficseanúil a chruthú, nó machnamh a dhéanamh ar théama na meán sóisialta agus an tionchar atá aige ar ár saol, pé bealach a mheasann siad is fearr. Féadfaidh cur isteach ar an gcomórtas le scéal, dán, amhrán, monalóg, script scannáin – nó pé meán cruthaitheach a roghnaíonn an t-iontrálaí.

Tástáil ar chruthaitheacht, bunúlacht, stíl é an comórtas – agus ar an gcumas le siamsaíocht a chur ar fáil nó daoine a chufaoi gheasa.

Tarraingeoidh Write Here, Write Now tallann óg isteach i dtírdhreach cruthaitheach na hÉireann, cuideoidh sé leo a nglórtha a aimsiú – agus ansin déanfaidh sé ceiliúradh orthu siúd a bhfuil tallann speisialta acu.

Na Moltóirí

Áireofar ar phainéal speisialta saineolaithe scríbhneoireachta an chomórtais D.B.C. Pierre, a bhfuil gradam Booker buaite aige; an scríbhneoir coiriúlachta a bhfuil go leor gradam buaite aice, Tana French; buaiteoir Dhuais Goldsmiths le déanaí, Mike McCormack; an file mór le rá Rita Ann Higgins; Eagarthóir Hot Press Niall Stokes; agus an Leas-Eagarthóir Stuart Clark.

Na Duaiseanna

Tá comórtais agus duaiseanna ar leith ar fáil do scoláirí ag Leibhéal Meánscoile (Ardteistiméireacht – 5ú agus 6ú Bliain agus GCSE/A-Leibhéal); agus Tríú Leibhéal (mic léinn atá fós ag freastal ar an gcoláiste/ollscoil, mar aon le duine ar bith a bhfuil an t-oideachas tríú leibhéil críochnaithe acu le 12 mhí anuas)

Roghnófar buaitear fireann amháin agus buaitear baineann amháin as an Dara agus an Tríú Leibhéal, ceathrar buaiteoirí ar an iomlán. Buafaidh an ceathrar buaiteoirí intéirneacht in Hot Press, i rith earrach nó shamhradh 2018.

Gheobhaidh siad ceamara Canon PowerShot SX620, duais airgid €250, Teastas Éachta ó Write Here, Write Now agus tuilleadh.

Roghnófar ceathrar sa dara háit, duine as gach cúige, ag an Dara agus an Tríú Leibhéal agus gheobhaidh siadsan duaiseanna speisialta. Beidh duaiseanna le fáil freisin ag 10 buaiteoirí breise – rud a fhágfaidh 22 buaiteoir ar fad. 

Tosaígí ag Scríobh!

Tá an comórtas uathúil seo oscailte do dhuine ar bith ar fud na hÉireann agus níl aon táille iontrála i gceist.

Is é an dáta deiridh d’iontrálacha críochnaithe an 10 Feabhra 2018. Chun d’iontráil a chur isteach, logáil isteach ar: hotpress.com/writeherewritenow. I gcomhair fiosrúchán, seol ríomhphost chuig: writeherewritenow@hotpress.ie

Go n-éirí le gach iontrálaí!