Líonra

Oibríonn Clár Éire Ildánach i gcomhar agus i gcomhpháirtíocht le raon éagsúil ranna Rialtais áitiúla agus náisiúnta, eagraíochta, gníomhaireachtaí agus daoine aonair.  Trí oibriú go comhoibritheach lena chéile, sainaithnítear, tacaítear agus gníomhaítear deiseanna le tacú le cruthaitheacht agus folláine mar aon le tionscnaimh nua a fhorbairt.

 

Tá roinnt naisc úsáideacha thíos chuig Ranna, eagraíochtaí agus tionscnaimh a bhfuil cláir chultúrtha, chruthaitheacha agus folláine á bhforbairt agus á bhforfheidhmiú acu.

The Creative Ireland Programme works in collaboration and partnership with a diverse range of local and national Government departments, organisations, agencies and individuals.  By working collaboratively, opportunities to support creativity and wellbeing are identified, supported and activated as well as new initiatives developed.