The Creative Ireland Programme is guided by a vision that every person in Ireland will have the opportunity to realise their full creative potential. It is a five year all-of-Government initiative, from 2017 to 2022, to place creativity at the centre of public policy. 

Happy boy

Bright sparks, creative hearts

An important date highlighting children’s unique rights and personal freedoms, today is Universal Children’s Day. Explore the many Creative Ireland Programme initiatives nurturing the endless creative potential of our young people.

Image of books

Cultúr, comhrá agus craic

Tá deis agat go fóill feabhas a chur ar do chúpla focal agus Bliain na Gaeilge, bliain cheiliúrtha ár dteanga náisiúnta, ag teacht chun deiridh. Bí páirteach sa chraic agus tú ag cur feabhais ar do líofacht!

Animation Still