Skip to main content

creative
Communities

Dates
1st Mar 2023
to 31st Oct 2023

Age Range
N/A

Cumas Ceantar Uíbh Rathaigh / Creative Places Uíbh Ráthaigh

Ag tógáil ar dhámhachtain Taighde agus Forbartha Áiteanna Cruthaitheacha atá maoinithe ag an gComhairle Ealaíon in 2021, tá ealaíontóirí áitiúla agus grúpaí pobail ag obair le chéile chun bonneagar ealaíon comhordaithe agus cuimsitheach a thógáil laistigh de chomhthéacs ilteangach an cheantair.

Building on an Arts Council funded Creative Places Research and Development award in 2021, this project involves local artists and community groups working together to construct a coordinated and inclusive arts infrastructure within the multilingual context of the area.

Please note that the details of events listed above are provided by the relevant Local Authorities.

Stay up to date

×