Skip to main content
With permission of the John Hinde Archive Mary Evans Picture Library

Creative
Nation

Creative Climate Action: Baint an Aeir

Scroll
1 min read

Creative Climate Action: Baint an Aeir

1 min read

4/11/21

Creative Climate Action: Baint an Aeir

Bainfidh Baint an Aeir leas as traidisiúin agus luachanna na Gaeltachta chun dul i ngleic le hathrú aeráide.

Bainfidh Baint an Aeir leas as traidisiúin agus luachanna na Gaeltachta chun dul i ngleic le hathrú aeráide. Cruthóidh meitheal ealaíontóirí maraon le muintir na Ceathrún Rua saothair ealaíne a ghineann leictreachas as fuinneamh inathnuaite chun leasa an phobail. Breathnóidh siad ar bhealaí le húsáid a bhaint as an tírdhreach agus na hacmhainní nádúrtha atá ar fáil go háitiúil chun todhchaí dícharbónaithe a bhaint amach.

Baint an Aeir aims to develop a cultural heritage and rights-informed approach to envisaging our local post-carbon landscape. Informed by community peat-cutting traditions, artists and residents of an Cheathrú Rua will co-create renewable energy-generating artworks for public power and explore the potential of locally managing natural resources for decarbonising our future.

Image used with permission of the John Hinde Archive, Mary Evans Picture Library

Find out more about the Creative Climate Action Fund projects.

Stay up to date

×