Skip to main content

creative
Communities

Ballaí na nDéise

Dates
30th Oct 2020
to 13th Nov 2020

Age Range
0-4

Is é aidhm an tionscadail seo ná sainaithint a dhéanamh ar
suíomhanna, scéalta, tallann agus scileanna ár bpobal, a bheidh
riachtanach chun sraith múrphictiúr a fhorbairt ar fud Gaeltacht na
nDéise. 


Is í an fhís ná nuálaíocht, cruthaitheacht agus comhoibriú a bheith i
gcroílár chomhfhorbairt áite laistigh de shuíomh cultúrtha uathúil agus comhthéacs teangan Ghealtacht na nDéise. 


Is í an uaillmhian ná ealaíontóirí, scéalaithe agus éascaitheoirí pobail ó laistigh den Ghaeltacht agus ón taobh amuigh de a thabhairt le chéile chun scileanna agus na cleachtais a fhorbairt
- chun tacú lenár bpobal a mbeochan a roinnt agus a fhorbairt,
- chun plé a dhéanamh ar conas ceangail go samhlaíocht le
struchtúir thógtha sa cheantar,
- chun tacú le hathlonnú amharcealaíon agus léiriú pobail de réir
riachtanais sláinte poiblí, agus
- rannpháirtíocht agus comhoibriú an phobail san ealaín phoiblí a
dhaingniú. 


Is é an plean ná sraith ceardlann speisialta a thairiscint, arna
seachadadh ag The Walls Project, a thabharfaidh bunús sna scileanna agus na cleachtais atá riachtanach chun tionscadal suntasach ealaíne poiblí a sheachadadh amach anseo.


Is í an toradh ná Meitheal Múrphictiúr - pobal fuinniúil ealaíontóirí,
scéalaithe agus éascaitheoirí pobail a sháróidh an tionscadal seo, agus a bheidh oilte agus cumasaithe chun oibriú le pobal na Gaeltachta chun a scéalta a insint trí mheán na múrphictiúr.

Please note that the details of events listed above are provided by the relevant Local Authorities.

news
letter

Sign up to our newsletter to stay up to date with the latest news and events at Creative Ireland