Skip to main content

creative
Communities

Ceol, Caint agus Craic le Comhaltas Ceoltóirí Éireann

Is cúis áthais é do Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin fáilte chroíúil a chur roimh Chomhaltas Ceoltóirí Éireann, an grúpa is mó a dhéanann ceol traidisiúnta na hÉireann a chaomhnú agus a chur chun cinn ó bhunaíodh an grúpa sa bhliain 1951.

Bí linn sa Stiúideó i LexIcon dlr chun cluas a thabhairt do cheoltóirí áitiúla Comhaltas agus iad ag casadh ceoil traidisiúnta na hÉireann. I ndiaidh na ceolchoirme, beidh seisiúin idirghníomhach ann ina ligfear don slua triail a bhaint as uirlisí traidisiúnta cosúil leis an bodhrán a sheinnt agus blas a fháil ar shaibhreas an cheoil thraidisiúnta Éireannaí. Bronnfar uirlis cheoil orthu siúd a fhreastalaíonn ar an imeacht seo! Tae beag an tráthnóna ina dhiaidh. Imeacht dhátheangach a bheidh ann. Fáilte mhór roimh chách! Ócáid saor

Dún Laoghaire-Rathdown County Council is delighted to welcome Comhaltas Ceoltóirí Éireann, the largest group involved in the preservation and promotion of the traditional music of Ireland since its foundation in 1951.

Join us in the Studio in dlr LexIcon to listen to local Comhaltas musicians while they play Irish traditional music. After the concert, there will be an interactive session where people can try their hand at playing traditional instruments such as the bodhrán and get a taste of the richness of traditional Irish music. A musical instrument will be gifted to those who attend this event. Tea and refreshments will be available after. This will be a bilingual event. All welcome. Free event.

Please note that the details of events listed above are provided by the relevant Local Authorities.

Stay up to date

×