Skip to main content

creative
Communities

17th Mar 2024

Age Range
All ages

Venue
Main Street, Naas

Address
Main Street
Naas
W91 E1RT

Féile Sráide, Nás na Ríogh 2024

Seo an tríú bliain den Fhéile Sráide ar Lá Fhéile Pádraig i Nás na Ríogh. 

Beidh rud éigin do gach aoisghrúpa agus do gach léibhéal Gaeilge ar fáil saor in aisce i Nás na Ríogh ar Lá Fhéile Pádraig. An sprioc atá againn ná go mbeidh #FéileSráide2024 mar an fhéile Ghaeilge is mó taobh amuigh den Ghaeltacht ar Lá Fhéile Pádraig.

Ó 14:00, beidh grúpaí áitiúla ag seinm, ag damhsa agus ag canadh i gceithre shuíomh timpeall bhaile Nás na Ríogh. I measc na himeachtaí ar an lá, beidh seó draíochta do pháistí, seó ag an bhfear grinn Giggles, fuirseoireacht ar na boinn agus céilí ag Cearnóg na Poibleoige. Beidh seastán ag Cill Dara le Gaeilge ann chun eolas a roinnt leis an bpobal faoi na deiseanna áitiúla atá ann maidir leis an nGaeilge.

Tuilleadh eolais ar fáil ar: www.sultnasollan.ie

This is the third year of the Féile Sráide (Street Festival) on St. Patrick’s in Naas. 

There will be free entertainment for all age groups and all levels of Irish in Naas on St. Patrick's Day. Our goal is that our Féile Sráide will be the largest Irish language festival outside of the Gaeltacht on St. Patrick's Day.

From 14:00, local groups will be playing, dancing and singing in four locations in the heart of Naas. Among the events on the day will be a magic show for children and a show with Giggles the clown, comedy and a céilí at Poplar Square. Cill Dara le Gaeilge will have a stand to distribute information about local Irish language opportunities.

More information available at: www.sultnasollan.ie

Please note that the details of events listed above are provided by the relevant Local Authorities.

Stay up to date

×